logo Infovek Nadpis
   
TV > Dokumenty > Štandardy > Gymnazium a SOŠ > Atletika
   
 
Obsah

1.Poznatky

Význam atletiky vo všeobecnej a špeciálnej rovine, teória pohybovej činnosti jednotlivých disciplín, pravidlá,
rozhodovanie, metodicko-organizačné činnosti, zostavenie pohybových programov vo voľnom čase.

2. Pohybové činnosti

- vysoký, polovysoký a nízky štart, technika šliapavého a švihového behu,
- skok do výšky (flopom len na špeciálnom doskočisku),
- skok do diaľky (kročmo alebo závesom),
- vrh guľou (len chlapci).

Požiadavky na žiakov

- Nízky štart
- Skok do diaľky (kročovým spôsobom, 1 a ˝ ” výmeny)
- Skok do diaľky závesom
- Skok do výšky flopom
- Vrh guľou (chrbtom do smeru vrhu)

   
Dokumenty Aktuality Témy k TV Zaujímavosti zo športu
Sútaže Adresár Kontakt Telesná výchova
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006