logo Infovek Nadpis
   
TV > Témy k TV > Pohybové hry > Na nácvik > Športové hry
   

 Pri nácviku herných cinností jednotlivca v športových hrách postupujeme od prípravných k herným cviceniam. Po dosiahnutí urcitej kvalitatívnej úrovne technickej a taktickej zacíname s ich zdokonalovaním. Pri zdokonalovaní herných cinností jednotlivca v športových hrách používame ciastocne herné cvicenia, vo väcšom rozsahu prípravnú, riadenú a volnú hru. Efektívne je aj využívanie pohybových hier ako špecifických foriem cvicení. Menej nárocné pohybové hry, ktoré nevyžadujú dokonalé ovládanie herných cinností jednotlivca, sa uplatnujú v nácviku. Pohybové hry so zložitejšími pravidlami, v ktorých navyše prichádza aj k súbojom hrácov vzhladom na ciel hry, sú vhodné na zdokonalovanie.
 Hlavný znak pohybových hier - sútaživost zvyšuje záujem hrácov, intenzitu cvicenia a predovšetkým pripravuje hrácov na herné situácie typické pre jednotlivé športové hry.


 
   
Dokumenty Aktuality Témy k TV Zaujímavosti zo športu
Sútaže Adresár Kontakt Telesná výchova
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006