logo Infovek Frisbee
   
TV > Témy k TV > Netradi?né hry > Frisbee
   
FRISBEE
Pre školskú TV sú najzaujímavejšie disciplíny:

HOD NA DIAĽKU

   Hádže sa podľa pravidiel, ktoré sú podobné pravidlám hodu oštepom a registrujú sa aj svetové rekordy. V roku 2001 ho držali Christian Voight z Nemecka a mal hodnotu 217,05 m a Jennifer Griffin z USA s výkonom 138,56 m.
frisbee


ULTIMATE

   Najrozšírenejšia disciplína, v súčasnosti už športová hra, v ktorej sa pravidelne hrajú majstrovstvá sveta a Európy. Pre potreby telovýchovných pedagógov je najvhodnejšia. Je kondične náročná a výrazne sa v nej uplatňuje taktické myslenie hráčov.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ULTIMATE

DRUŽSTVO

frisbee V hre hrajú proti sebe dve sedemčlenné družstvá na ihrisku s rozmermi 111 x 36 metrov, na ktorom sú vyznačené dve koncové zóny. Rozmery ihriska môžu byť zmenšené v určitom pomere, to isté platí aj pre počet hráčov.
   Útočiace družstvo získa bod vtedy, keď po prihrávke od spoluhráča hráč chytí disk v koncovej zóne súpera. Hráči si disk prihrávajú – hádžu, hráč s diskom v ruke nesmie bežať, pri chytaní disku v pohybe môže urobiť iba kroky nevyhnutné k zastaveniu, po zastavení môže urobiť obrátku ako v basketbale.


   Brániace družstvo sa snaží zamedziť súperovi dosiahnuť bod – brániaci hráč sa snaží zachytiť disk, nesmie však útočníka faulovať (akýkoľvek kontakt hráčov môže byť považovaný za faul), platí pravidlo, že nemá byť k nemu bližšie ako na šírku disku. Útočníka s diskom môže brániť len jeden hráč, ktorý mu môže počítať časový limit 10 sekúnd na odhodenie disku. Keď do 10 sekúnd disk neodhodí znamená to stratu disku – brániace družstvo bude útočiť.

NÁČINIE

Pre útočiace družstvo ďalej nastane strata disku, keď:
  • disk spadne na zem,
  • disk opustí ihrisko (spadne na zem mimo ihriska, disk však počas letu môže letieť mimo ihriska),
  • disk zachytí obranca,
  • hráč s diskom urobí kroky,
  • hráč s diskom sa dostane mimo ihriska.
frisbee


BODY

   Hrá sa na body – víťazí družstvo, ktoré prvé dosiahne 21 bodov, môže sa hrať aj na čas (2 x 25 min) alebo menší počet bodov.

STRIEDANIE HRÁČOV

   Striedať sa môže po dosiahnutí bodu alebo v prípade zranenia niektorého hráča.

ODDYCHOVÝ ČAS

   Každé družstvo si môže zobrať 2 oddychové časy a to v prípade zranenia niektorého hráča.

ROZHODCA

   Hru neriadi rozhodca – hráči si sami hlásia fauly, kroky a ďalšie priestupky. Kladie sa veľký dôraz na dodržiavanie športového ducha, fair play a priateľstvo (Spirit of the Game).

ZAHÁJENIE HRY

   Zahájenie hry (obr. 1) – družstvá stoja na čiarach, ktoré vymedzujú koncovú zónu (každé na svojej strane ihriska). Kapitáni družstiev dajú zdvihnutím ruky signál, že ich družstvo je pripravené na hru. Ktorýkoľvek hráč brániaceho družstva hodí disk smerom k súperovej koncovej zóne – v tom momente hráči oboch družstiev môžu opustiť koncovú zónu. Po vhodení disku do hry ho môže zachytiť ktorýkoľvek útočník a útočiace družstvo začína útočiť, brániace družstvo brániť. Hrá sa dovtedy, kým niektoré z družstiev nedosiahne bod. Po dosiahnutí bodu si družstvá vymenia strany na ktoré útočia a hru opäť zahajuje brániace družstvo.

frisbee

Obr. 1 – zahájenie hry

ZÁKLADY TECHNIKY HÁDZANIA A CHYTANIA DISKU

   Základom hry ultimate je hádzanie a chytanie disku, preto je potrebné skôr ako sa začnete hrať, zvládnuť tieto základné prvky hry.
frisbee
Obr. 2 – držanie disku pri bekhende
frisbee
Obr. 3 – držanie disku pri forhende


BEKHEND

   Hádzanie disku spôsobom, ktorý sa označuje bekhend (obr. 4) – zo stoja rozkročného otáčame trup vľavo, zaujmeme bočné postavenie vzhľadom na smer kam budeme disk hádzať. Pravú pažu s diskom predpažiť dnu pokrčmo, disk sa drží tak, že palec je zhora, ukazovák zboku a ostatné prsty zdola (obr. 2). Pri odhode otáčame trup vpravo, pravá ruka sa vystiera a posledný rotačný impulz dáva disku zápästie.
frisbee

Obr. 4 – hádzanie disku bekhendom

FORHEND

   Hádzanie disku spôsobom, ktorý sa označuje forhend (obr. 5) – zo stoja rozkročného otáčame trup vpravo, zaujmeme bočné postavenie vzhľadom na smer kam budeme disk hádzať. Pravú pažu s diskom upažiť vzad, disk sa drží tak, že prostredný prst je opretý o vnútorný okraj disku, ukazovák je zospodu a smeruje do stredu disku, palec drží disk zhora a ostatné prsty sú pokrčené (obr. 3). Pri odhode otáčame trup vľavo, nasleduje rýchly pohyb pravej paže vpred a rotačný pohyb zápästia, ktorý dáva disku rýchlosť a rotáciu.
frisbee

Obr. 5 – hádzanie disku forhendom

CHYTANIE DISKU

   Najčastejšie sa disk chytá do dvoch rúk. Jedna ruka sa prikladá k letiacemu disku zhora a druhá zhora, ruky robia pritom pohyb v smere letu, čím sa dosiahne jeho stlmenie (obr. 6).
frisbee

Obr. 6 – chytanie disku

frisbee Všetkým záujemcom poskytne ďalšie rady PaeDr. Gustáv Argaj z katedry hier FTVŠ UK (možnosť objednať si frisbee náčinie – lietajúci tanier).

Zdroj: G. Argaj a kol. - Pohybové hry

   
Dokumenty Aktuality Témy k TV Zaujímavosti zo športu
Sútaže Adresár Kontakt Telesná výchova
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006