Obsah

1.Poznatky

Význam atletiky vo všeobecnej a špeciálnej rovine, teória pohybovej činnosti jednotlivých disciplín, pravidlá,
rozhodovanie, metodicko-organizačné činnosti, zostavenie pohybových programov vo voľnom čase.

2. Pohybové činnosti

- vysoký, polovysoký a nízky štart, technika šliapavého a švihového behu,
- skok do výšky (flopom len na špeciálnom doskočisku),
- skok do diaľky (kročmo alebo závesom),
- vrh guľou (len chlapci).

Požiadavky na žiakov

- Nízky štart
- Skok do diaľky (kročovým spôsobom, 1 a ˝ ” výmeny)
- Skok do diaľky závesom
- Skok do výšky flopom
- Vrh guľou (chrbtom do smeru vrhu)