logo Infovek

Program Altík

Altík je multimediálny výukový program zameraný na tvorbu komunikačných tabuliek, ktoré sa používajú na doruzumievanie sa s nehovoriacimi klientami, mentálne postihnutými, viacnásobne postihnutými a s ľuďmi s autizmom.

Ide o klientov, ktorí z rôznych dôvodov nie sú schopní používať zvukovú formu reči na každodennú komunikáciu. Títo klienti používajú na komunikáciu niektorú z náhradných , alternatívnych foriem, tzv. alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu. Klient vyjadruje svoje pocity, myšlienky, potreby pomocou fotografií, obrázkov, piktogramov alebo pomocou iných prostriedkov. Pomocou nich taktiež tvorí zložitejšie vety, myšlienky.

Altík je vlastne slovníkom obrázkového jazyka. Jednotlivé pojmy sú zobrazené vo forme piktogramov (od Kubovej) s čiernym a s bielym pozadím, obrázkov od Juraja Kania, od Petitu - obrysov a farebných obrázkov, tiež fotografií.

Svojím zameraním je program vhodný hlavne pre učiteľov, logopédov, rodičov klientov, ktorí nezvládajú komunikáciu obvyklými spôsobmi (reč, písmo, znakovanie).

Výrobca: PETIT, Roosveltova 51, 779 00 Olomouc, mail: petit@iol.cz,
telefón: 0042 585223716, bez problémov dodávajú do SR

Požiadavky na PC: výrobca odporúča pre inštaláciu a používanie Windows 95 a vyšší. Parametre počítača: PC Pentium 90 a lepší, 200 MB na pevnom disku, 16 MB pamäte (lepšie 32), zvukovú kartu, CD - ROM mechaniku, reproduktory, grafickú kartu s viac ako 256 farbami a rozlíšením 800 x 600. Pre kvalitné zobrazenie odporúčajú nastaviť v systéme farby True color 32-bit.

Program umožňuje vytvárať komunikačné tabuľky vo forme obrázkov vo formáte rôznych rozmerov.

Je možné meniť nielen vzhľad políčok, ale aj ich počet, farbu a umiestnenie obrázku, textu; typ písma, pozadie. Do políčok je potom možné vkladať symboly zo súboru obrázkov, piktogramov, fotografií, alebo vkladať vlastné obrázky, či fotografie. Klient sa tak môže učiť napr. pojmy súvisiace s rodinou spolu s fotografiami jeho rodiny atď. Program poskytuje široké možnosti vytvárať profesionálne komunikačné tabuľky pre konkrétneho klienta.

Veľmi užitočnou súčasťou programu je databáza klientov, ktorá umožňuje jednoducho si viesť zoznam klientov s ich osobnými dátami, obsahmi jednotlivých stretnutí, s ich komunikačnými tabuľkami, dátumami budúcej návštevy. Takáto funkcia programu Altík poteší nejedného pracovníka špeciálno - pedagogickej poradne.

Výhody programu

Nevýhody programu

Naša skúsenosť

Altík je jediným programom svojho druhu na Slovensku a v Čechách, ktorý obsahuje veľkú databázu symbolov a fotografií, a ktorý zároveň umožňuje tvorbu komunikačných tabuliek pre konkrétneho klienta. Výrobca si dal veľmi záležať, aby mal používateľ pri tvorbe komunikačných tabuliek možnosť vytvárať ich pre individuálneho klienta pre použitie v každodennom živote.

Tým, že obsahuje symboly zobrazené v rôznych zobrazeniach (fotografia, piktogram, farebný obrázok, kontúry...) dáva možnosť pristupovať ku klientovi naozaj individuálne a poskytuje tak možnosť vytvárať jeho komunikačné tabuľky zo symbolov, ktoré mu najviac vyhovujú.

Altík je pre slovenského používateľa veľmi prijateľný nielen obsahom, ale aj cenou, dostupnosťou a jazykom.

Mgr. Martina Rzymanová

Domov Aktuality Projekt Akcie Dokumenty Pomôcky Odkazy Diskusia Kontakt
© Projekt Infovek