logo Infovek Metódy tvorivého písania
SJ > Námety > Tvorivé písanie > Akrostich

AKROSTICH

Akrostich vznik tak, e ubovon slovo (meno, nzov...) napeme po hlskach pod seba a kad hlska sa stane zaiatonm psmenom novho slova, vera alebo vety.

Napr.:

 1. zkladom akrostichu bolo rodn meno tudenta a lohou napsa svoje momentlne pocity

  Jojkajci
  Ospal
  Zvajci
  Elegantn
  Fajnov
  (Jozef, 3. ronk gymnzia)

 2. meno rozprvkovej postavy a jej charakteristika pomocou prdavnch mien

  Smel
  Hrdinsk
  Rytiersky
  Energick
  Kamartsky
  (Michal, tercia OG)

 3. meno rozprvkovej postavy a strun parafrza prbehu

  Moja nevlastn sestra bola zl a macocha... o vm budem hovori!
  A v zime si zmysleli, e chc fialky voa, erstv jahody jes a nakoniec aj voavch jabok sa im zachce.
  Radanerada, musela som splni ich elania.
  Uvidela som v hore dvanstich mesiaikov, ktor mi pomohli.
  ialen Helena s macochou boli parav, tak sa vybrali do hory sam.
  Kee boli drz k mesiaikom, zamrzli tam na mieste.
  A nakoniec mi ostal domek a kravika, na jar priiel vrny Janko a bolo hej!
  (Lucia, prma OG)

Akrostich meme vyui ako rozcviku na zaiatku vyuovacej hodiny i ako jej hlavn as. Osvedil sa pri psan charakteristiky osoby (tudenti pri om objavovali plne netuen vlastnosti dotynho...), precviovan slovnch druhov, rozvjan logickej nadvznosti rozprvania a pod. Fantzii sa pri zadvan loh medze naozaj neklad.

Mgr. Jozef Kak
pigiren@pobox.sk


© 1999-2005 Projekt INFOVEK
Posledn zmena: 12.12.2006