logo Infovek Pedagogické okumenty
MAT > Dokumenty

Základné školy

Štandardy

Matematika - obsahový a výkonový štandard (1. stupeň) pdf 49 kB 35/98_15 od 1.9.1998
Matematika - vzdelávací štandard (2. stupeň) pdf 86 kB 546/994 od 1.9.1999
Matematika - vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami (2. stupeň) pdf 86 kB 117/2002-41 od 1.9.2002

Osnovy

Matematika - povinný učebný predmet (1.stupeň) pdf 89 kB    
Matematika - povinný učebný predmet (2.stupeň) pdf 128 kB 1640/1997-151 od 1.9.1997

Gymnáziá osemročné

Osnovy

Matematika - povinný učebný predmet pdf 130 kB 1797/97-15 od 1.9.1997

Gymnáziá štvorročné

Štandardy

Matematika - vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami pdf 713 kB    

Osnovy

Matematika - povinný učebný predmet pdf 97 kB 1252/96-15 od 1.9.1997
Cvičenia z matematiky - voliteľný predmet v 2., 3. a 4. ročníku pdf 46 kB 155/99 41 od 1.9.1999
Seminár z matematiky - voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku pdf 50 kB 155/99 41 od 1.9.1999
Deskriptívna geometria - voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku pdf 50 kB 155/99 41 od 1.9.1999
Technická grafika - voliteľný predmet v 2., 3. a 4. ročníku pdf 47 kB 155/99 41 od 1.9.1999
Cvičenia z matematiky - nepovinný predmet v 1., 2., 3. a 4. ročníku< pdf 32 kB 286/99 41 od 1.9.1999
Deskriptívna geometria - nepovinný predmet v 1., 2., 3. a 4. ročníku pdf 27 kB 286/99 41 od 1.9.1999
Technická grafika - nepovinný predmet v 1., 2., 3. a 4. ročníku pdf 29 kB 286/99 41 od 1.9.1999

Stredné odborné školy

Osnovy

Matematika - povinný učebný predmet pdf 63 kB 3 171/1995-152 od 1.9.1995
Cvičenia z matematiky - voliteľný alebo nepovinný predmet v 3. a 4. ročníku pdf 30 kB 3 171/1995-152 od 1.9.1995

Stredné odborné učiištia


© 1999-2006 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12. 12. 2006