logo Infovek výučbové programy
MAT > Materiály > Výučbové programy > Aritmetika

Aritmetika

Percentá

webstránka KPercentage

Malá matematická aplikácia, ktorá môže pomôcť žiakom pri získavaní zručností s počítaním percent.
KPercentage
OS: Linux    Typ: GPL licencia    Pridané: 4. 4. 2006    Hodnotenie:  4b

Zlomky

webstránka KBruch

Malý program pre precvičenie zlomkov. 4 skupiny úloh - výpočet (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), porovnávanie, prevod čísla na zlomok, hľadanie spoločného násobku.
KBruch
OS: Linux    Typ: GPL licencia    Pridané: 4. 4. 2006    Hodnotenie:  3b

webstránka VESELÉ KOCKY

Projekt Veselé kocky je zameraný na zlomky - učivo piateho ročníka základných škôl. Formou hry sa snaží žiakom priblížiť pojem zlomku. Zlomky sú reprezentované kockami, na ktoré sa delí krabica. Krabica predstavuje jednotku - teda celú časť. Program je rozdelený do troch úrovní, ktoré ponúkajú rôzne aktivity s kockami. Je možné precvičiť rozoznávanie zlomkov, sčítanie a odčítanie zlomkov.
VESELÉ KOCKY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Imagine    Pridané: 25. 6. 2004    Veľkosť: 1644 kB    Hodnotenie:  5b

Celé čísla

webstránka Žiačik

Program ponúka precvičovanie matematiky, slovenského jazyka, cudzích jazykov, chemických prvkov či zemepisu.
Z matematiky nájdeme v programe tieto oblasti: Počty (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie celých), Jednotky (premena jednotiek, možnosť nastaviť či z vyšších na nižšie, opačne alebo obojsmerne), Rímske čísla (premena čísel z rímskych na arabské alebo opačne), Zlomky a percentá (určovanie časti z celku).
Môžeme si nastaviť typ skúšania - výber z možností alebo dopĺňanie. Príklady môžeme riešiť na čas. Príklady je možné vytlačiť, exportovať do schránky alebo do Wordu.
Žiačik
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: shareware    Pridané: 26. 4. 2004    Veľkosť: 870 kB    Hodnotenie:  3b

Zlomky

stiahni ZLOMKY

Program slúži na precvičenie algoritmu sčitovania zlomokov. Pri riešení príkladov znázorňujeme celý proces sčitovania zlomkov graficky. Najskôr znázorňujeme sčítance. Potom ich znázorníme ešte raz, ale už rozšírené na spoločného menovateľa. Napokon znázorníme výsledok.
ZLOMKY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Imagine    Pridané: 7. 6. 2002    Veľkosť: 76 kB    Hodnotenie:  2b

Percentá

stiahni PERCENTÁ

Program je určený na výuku a precvičenie výpočtov s percentami pre žiakov ZŠ. Je rozdelený do dvoch sekcií: výuka a cvičenia. V sekcii výuka je žiakovi vysvetlený pojem percenta a vzťahy medzi základom, hodnotou a percentami. V sekcii cvičenia je pripravených niekoľko slovných úloh pre dôkladné precvičenie príkladov s percentami. Súčasťou programu je aj editor nových úloh.
PERCENTÁ
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Imagine    Pridané: 6. 6. 2002    Veľkosť: 33 kB    Hodnotenie:  2b

Prirodzené čísla

stiahni USPORIADANIE

Úlohou je utriediť balíčky podľa hmotnosti, respektíve noty podľa výšky tónu, buď vzostupne, alebo zostupne, podľa toho, ako je dané. Na porovnávanie hmotností môžeme použit váhu, na porovnávanie výšy tónu gramofón, ktorý nám danú notu zahrá.
USPORIADANIE
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 367 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni HRA 61 a HRA 62

Ide o dve hry na precvičovanie sčítania a odčítania. Hru môžu hrať dvaja hráči, alebo jeden hráč s počítačom. Každý hráč má k dispozícii kartičky s číslami od 0 do 10, z každej len jednu. V oboch hrách hráči striedavo ukladajú kartičky. V hre 62 sa uložené čísla sčitujú a vyhráva ten, kto prvý dosiahne súčet väčší alebo rovný 62. V hre 61 sa uložené čísla postupne odčítavajú od čísla 61, až dovtedy, kým sa to dá (kým je rozdiel ešte väčší alebo rovný nule). Hráč, ktorého ani jedno číslo už nemožno odčítat, prehráva. Máme možnost zvoliť si, kto bude ťahat prvý, pozrieť pravidlá hry, zobraziť medzisúčet, resp. medzirozdiel.
HRA 61 a HRA 62
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 203 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni OBCHOD

Program určený na precvičovanie sčítania a odčítania. Úlohou je nakúpiť potraviny podľa zadaného lístkaa správne zaplatiť (platbu za nás vypocíta program), teda zostaviť z bankoviek a mincí požadovanú sumu.
OBCHOD
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 1 206    Hodnotenie:  3b

stiahni POHÁRE

Program je určený na precvičovanie sčítania a odčítania. Máme niekoľko pohárov s tekutinou. Vieme, koľko tekutiny je v pohároch a koľko by jej tam malo byť. Úlohou je pomocou striekačky (z ktorej môžeme tekutinu naberať aj vypúšťať) "preliať" tekutinu z jedného pohára do druhého tak, aby v každom pohári zostalo dané množstvo. Súčasťou programu je editor úloh. V ňom môžeme každému poháru môžme priradiť nejaký tón. Postupnosť pohárov tvorí teda nejakú melódiu, ktorá sa žiakovi zahrá ako odmena po správnom vyriešení úlohy.
POHÁRE
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 1 132 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni VODA

Program je zameraný na precvičovanie sčítania a odčítania. Máme k dispozícii dve prázdne nádoby daného objemu. Tieto nádoby môžeme naplniť doplna, vyliať, alebo prelievať vodu z jednej do druhej. Pri prelievaní platí, že sa z jednej nádoby do druhej vyleje maximum, tak aby druhá bola plná. Úlohou je získať v hociktorej nádobe stanovený počet litrov vody. Napríklad ak máme 7 a 3 litrovú nádobu, máme získat 2 litre. Nové úlohy sa pridávanjú v textovom súbore ulohyl.ulo.
VODA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 613 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni OMALOVÁNKY

Jednoduchý program na precvičenie sčítania a odčítania. Úlohou je vyfarbiť jednotlivé časti obrázka správnou farbou. Číslo farby získame ako výsledok príkladu umiestneného v príslušnej časti obrázka.
OMALOVÁNKY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 352 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni BLUDISKO

Program na precvičenie sčítania a odčítania. Pri prechode bludiskom musíme naniektorých miestach vyriešiť príklad, ináč sa ďalej nedostaneme.
BLUDISKO
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 189 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni ARITMETICKÉ OPERÁCIE

Program na výučbu algoritmov na sčítanie, odčítanie a násobenie. Možnosť nastavenia veľkosti fontu čísel, rýchlosti počítania. Výpočet môžeme pozastaviť a zase spustiť..
ARITMETICKÉ OPERÁCIE
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 231 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni MYŠIAK TOMÁŠ

Program na názornú výučbu sčítania, odčítania, násobenia a delenia. Úlohou myšiaka Tomáša je získať požadovaný počet kúskov syra. Pomôžu mu v tom rôzne postavičky (zvieratká, deti, ...), ktoré mu kúsky syra pridávajú a uberajú, napríklad opička pridá 3 kusy syra, žabka mu dá dvojnásobok, baran mu jeden kúsok syra vezme. Na začiatku má myšiak niekoľko kúskov syra. Našou úlohou je nakresliť pre myšiaka cestičku k postavičkám tak, aby mal po jej prejdení požadovaný počet kúskov syra. Program je velmi pekne graficky spracovaný, ozvučený. Dajú sa pridávať nové úlohy, v ktorých môžeme určiť postavičky, ich umiestnenie a správanie.
MYŠIAK TOMÁŠ
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 1 725 kB    Hodnotenie:  5b

stiahni ARPY - AUTOMATICKÉ RIEŠENIE PRÍKLADOV

- sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie
- pri deleni umožňuje zvoliť si počet desatinných miest a druh delenia (dlhé/krátke)
- tieto počtové operácie rieši vedľa seba (do 100) alebo pod seba - aj s celým postupom!
- viac informácií na http://toom.host.sk/download/arpy/arpy.htm
ARPY - AUTOMATICKÉ RIEŠENIE PRÍKLADOV
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 316 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni DELENIE

Program znázorňuje delenie prirodzených čísel pomocou ozubených kolies. Delenec aj deliteľ sú ozubené kolesá, delenec väcšie, delitel menšie. Počet celých otočení menšieho kolesa za jednu otočku väcšieho kolesa udáva podiel. Zostávajúce zuby na malom koliesku udávajú zvyšok. Máme možnosť pridávať príklady, nastaveniť rýchlosť otáčania koliesok.
DELENIE
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 1 262 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni ŽABKY

Hra je zameraná na precvičenie usporiadania prirodzených čísel. Úlohou žiaka je usporiadať žabky vzostupne podľa ich čísla. Žabky môžu preskočiť na vedľajšiu pozíciu (ak je voľná) alebo môžu preskočiť jednu žabku. V editore si môže učiteľ zvoliť počet žabiek a priradiť jednotlivým žabkám čísla. Môže teda vytvoriť úlohu pre prvákov, ak použije len čísla od 1 do 10, ale aj pre starších žiakov.
ŽABKY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 266 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni MATEMATIKA

Hra pre žiakov 1.stupňa ZŠ na precvičovanie porovnávania čísel, deliteľnosti čísel a ciferného súčtu. Úlohou je vždy pozbierať všetky jabĺčka-čísla, ktoré spĺňajú istú podmienku, napríklad, sú násobkom troch, ich ciferný súčet je 11, sú medzi 26 a 42 a podobne. Úlohu musíme vyriešiť do istého času - kým sneh nezasneží všetky jabĺčka.
MATEMATIKA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 147 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni POROVNAJ, POČETNOSŤ

Program Početnosť je určený na utvrdenie a získavanie skúseností pri vytváraní predstáv mnohosti a pri desiatkovom rozvoji čísla. Obsahuje úlohy, v ktorých je treba priradiť k určitému množstvu predmetov správne číslo a naopak, podľa čísla vybrať potrebné množstvo predmetov. Program Porovnaj umožňuje získať deťom predstavu o tom, čo je viac a menej, čo sa skrýva pod pojmom o koľko, ako vypočítať o koľko menej/viac.
POROVNAJ, POČETNOSŤ
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 217 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni KÁČERI

Program je určený žiakom 2. a 3. ročníka ZŠ. Obsahuje množstvo slovných úloh na objasnenie a nácvik pojmov o niekoľko viac, o niekoľko menej, niekoľkokrát viac a niekoľkokrát menej. Graficky je veľmi príťažlivo spracovaný. Okrem príkladovej časti obsahuje demo, ktoré nás naučí ovládať program.
KÁČERI
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 318 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni SČÍTANIE A ODČÍTANIE

Program je určený pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ na precvičovanie sčítania a odčítania čísel od 0 do 100. Obsahuje dva typy príkladov. V prvom type príkladov zadávame výsledok (číslo) pomocou klávesnice. V druhom type príkladov vyberáme správny výsledok z ponúkaných možností. Príklady zadáva cirkusový klaun. Veľmi pekne a príťažlivo je urobená kontrola príkladov - pri správnom výsledku sa klaun usmieva, pri nesprávnom plače a dá nám šancu opraviť sa.
SČÍTANIE A ODČÍTANIE
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 59 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni MATEMATICKÉ PYRAMÍDY

V programe si môžu žiaci precvičiť sčitovanie a odčitovanie doplňovaním čísel v matematických pyramídach. Sú to také pyramídy, ktoré majú na jednotlivých stavebných dieloch čísla, pričom platí, že číslo na vyššom kameni sa rovná súčtu dvoch čísel na kameňoch, ktorý je pod ním. Počas hry žiak prechádza bludiskom, pričom na prechod cez niektoré dvere potrebuje získať kľúč. Ten získa práve "vyriešením" nejakej pyramídy. Učiteľ môže editovať bludisko, rozmiestnenie pyramíd v ňom a samotné pyramídy, teda vložiť do pyramídy potrebný počet čísel tak, aby sa pyramída dala dopočítať.
MATEMATICKÉ PYRAMÍDY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 2.29 MB    Hodnotenie:  4b

stiahni SČÍTANIE, ODČÍTANIE A NÁSOBENIE DO 100

Program na sčítanie, odčítanie a násobenie čísel do 100. Obsahuje pekne ilustrovanú výučbovú časť a testovaciu časť. Celým programom nás sprevádzajú známe postavičky Flinstonovcov.
SČÍTANIE, ODČÍTANIE A NÁSOBENIE DO 100
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 44 kB    Hodnotenie:  2b

stiahni SČÍTANIE A ODČÍTANIE

Program je určený na precvičenie sčitovania a odčitovannia, ale dá sa použiť aj na iné témy, závisí od učiteľa, aké príklady si naedituje. Hrdinami sú vojaci, ktorí po ceste narážajú na rôzne prekážky: spustená brána, drak, priepasť. Tieto prekážky zdolávame riešením príkladov. Pred bránou je kamenná dlažba, na ktorej sú príklady. Vojaci majú zástavky s číslami - výsledkami. Keď sa všetci vojaci postavia na správne kamene, brána sa otvorí a vojaci môžu pokračovať v ceste. Cez priepasť sa môžu dostať pomocou balónov. Na každom balóne je príklad. Daným balón sa môže previesť len vojak s rovnakým číslom, ako je výsledok príkladu na balóne. Draka môžu vojaci premôcť tak, že budú postupne proti nemu bojovať tí vojaci, ktorých číslo sa zhoduje s výsledkom príkladu na drakovom tele.
SČÍTANIE A ODČÍTANIE
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 127 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni POČÍTAME V HRAČKÁRNI

Hra je zameraná na precvičovanie sčitovania a odčitovania. Motivujúca pre deti je téma hry - nakupovanie v hračkárni. Žiak má svoj vlastný nákupný košík, do ktorého si ukladá hračky, ktoré si chce kúpiť. Sám si počíta, koľko bude musieť zaplatiť. Má k dispozícii len určitú sumu peňazí, takže si musí dávať pozor, aby nenakúpil za viac, ako má v peňaženke. Po zaplatení musí ešte zadať sumu, ktorú by mu mala "pokladníčka" vydať. Program je veľmi pekne ozvučený.
POČÍTAME V HRAČKÁRNI
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 1.50 MB    Hodnotenie:  5b

stiahni MATEMATIKA PRE 1. ROČNÍK ZŠ

Program určený najmä pre prváčikov na precvičovanie určovania počtu objektov, sčítania a odčítania malých čísel. Má tri časti. V časti Niečo nové sa deťom pomocou obrázkov a animácií deťom vysvetľuje sčitovanie a odčitovanie. Časť Rieš príklady obsahuje sadu príkladov. V časti Spočítaj má dieťa určiť počet daných objektov na obrázku, napríklad koľko je na obrázku zajkov, koľko kvietkov, koľko jabĺčiek je na strome a podobne.
MATEMATIKA PRE 1. ROČNÍK ZŠ
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 86 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni MAGICKÉ ŠTVORCE

Program je určený pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ. Okrem sčítania si na ňom precvičia aj logické rozmýšľanie. Magický štvorec je štvorec, v ktorom je rovnaký súčet čísel v stĺpcoch, riadkoch aj v oboch uhlopriečkach. Program nám ponúka nasledovné aktivity: vytváranie a dopĺňanie magického štvorca, hľadanie chyby v štvorci, skladanie štvorca z "podštvorcov". Program poskytuje celkové vyhodnotenie úspešnosti v jednotlivých úlohách formou stĺpcového 3D gafu.
MAGICKÉ ŠTVORCE
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 977 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni HRA S MATEMATIKOU

Program je určený pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ na precvičovanie operácií sčítania, odčítania, násobenie a porovnávania prirodzených čísel.
HRA S MATEMATIKOU
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 595 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni ZBIERAJ ČÍSLA

Program je určený pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ na precvičovanie deliteľnosti čísel. Úlohou detí je pomocou húseničky pohybujúcej sa po lúke pozbierať čísla, ktoré sú násobkom daného čísla.
ZBIERAJ ČÍSLA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 197 kB    Hodnotenie:  2b

stiahni HÚSENIČKY ŠPORTUJÚ

Program je určený žiakom 6. ročníka ZŠ. Slúži na precvičenie kritérií deliteľnosti (2,3,4,5,10) a na hľadanie nsn a NSD dvoch prirodzených čísel. V programe vystupujú húseničky s rôznymi štartovnými číslami. Úlohou je vybrať do súťaže tú húseničku, ktorej štartovné číslo je násobkom daného čísla, najmenším spoločným násobkom či najväčším spoločným deliteľom dvoch daných čísel. Obsahuje aj stručné vysvetlenie pravidiel deliteľnosti a postupu hľadania NSD a nsn.
HÚSENIČKY ŠPORTUJÚ
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 76 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni NA SALAŠI

Program slúži na precvičenie deliteľnosti prirozených čísel, sčitovania a porovnávania čísel. Má tri časti: párne čísla, delitele a najväčší súčet. Princíp riešenia úloh je rovnaký vo všetkých troch. Na lúke, na ktorej sú kvety - čísla, sa pasie ovečka. Ovečka môže zjesť v prvej časti len párne čísla, v druhej len tie čísla, ktoré sú deliteľmi daného čísla a v tretej také čísla, ktorých súčet je väčší (menší) ako stanovené číslo.
NA SALAŠI
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 42 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni NÁSOBENIE A DELENIE

Program na precvičenie násobenia a delenia,respektíve násobkov a deliteľov prirodzených čísel. Riešenie úloh spočína v dopĺňaní čísel do grafu (pozri obrázok). Číslo vo vrchole grafu sa rovná súčtu čísel, ktoré doňnho vstupujú zhora. Ďalej platí, že vrcholy na rovnakej úrovni vstupujúce do toho istého vrchola majú rovnakú hodnotu.
NÁSOBENIE A DELENIE
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 216 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni NÁSOBILKA

Program je určený pre žiakov 3. ročníka ZŠ na precvičovanie malej násobilky. Program sa môže použiť na výskumné účely s cieľom zlepšenia a skvalitnenia vyučovacieho procesu, nie však na hodnotenie. Príklady sa generujú, učiteľ môže voliť počet príkladov v teste, čas na jeden príklad a iné.
NÁSOBILKA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 3,52 MB    Hodnotenie:  3b

stiahni ZAOKRÚHĽOVANIE ČÍSEL NA 10, 100, 1000

Program je určený pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Slúži na lepšie osvojenie si a precvičenie zaokrúhľovania čísel na 10, 100, 1000 zábavnejšou formou. Skladá sa z troch častí, úvodná rozprávka, teória a príklady. V časti Teória je veľmi pekne animovanou formou vysvetlený princíp zaokrúhľovania - pomocou zvlnenej číselnej osi a guličky, ktorá sa z kopca kotúľa do doliny.
ZAOKRÚHĽOVANIE ČÍSEL NA 10, 100, 1000
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 4,38 MB    Hodnotenie:  4b

Celé čísla

stiahni ZÁPORNÉ ČÍSLA

Balík obsahuje štyri samostatné projekty určené na podporu výučby záporných čísel v rôznych etapách vyučovacieho procesu. Projekt Alica v číselnej krajine predstavuje jeden z motivačných modelov na zavedenie záporných čísel v 4.ročníku ZŠ. Dáva žiakom priestor na objavovanie princípu sčitovania celých čísel. Projekty Pyramidy a Rybky sú zamerané na precvičenie sčitovania a odčitovania celých cisel. V projekte Automaty sú binárne operácie sčítania a odčítania ako aj unárna operácia zmena znamienka reprezentované automatmi. Skladanie týchto automatov, nahrádzanie nejakej kombinácie elementárnych automatov inou kombináciou vedie žiakov k spoznávaniu vzťahov medzi uvedenými operáciami.
ZÁPORNÉ ČÍSLA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 211 kB    Hodnotenie:  5b

Zlomky

stiahni MATXESO

V programe Matxeso pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ si môžeme formou známej hry pexeso precvičiť rovnosť, rozširovanie a krátenie zlomkov. Dvojice pexesa tvoria dva zlomky, ktoré sa rovnajú, ale nemusia byť nutne v rovnakom tvare (napríklad 1/2 = 3/6). Pre väčšiu názornosť sú zlomky na oboch kartičkách znázornené aj graficky - na "koláči". Voliť si môžme počet párov matxesa, čitateľa prvej a druhej sady kartičiek.
MATXESO
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 61 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni ZLOMKY

Program vyvetľuje ako dostaneme nejakú časť z celku. Pre daný počet guličiek (celok) nám program ponúkne automaty, ktorými sa tento počet guličiek dá pekne deliť. Napr. pre 6 guličiek nám ponúkne "polič" a "tretinovač". Po zvolení automatu sa spustí animácia - guličky sa vsypú do hornej trubice a automat ich rozdelí rovnakým dielom do všetkých dolných trubíc. To, čo vypadne z kažej trubice je teda jedna n-tina z pôvodného počtu guličiek. Automaty sa dajú aj skladať pod seba, takže môžme "vypočítať" napríklad aj jednu tretinu z jednej polovice z dvanástich.
ZLOMKY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 31 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni MÚDRI ZAJKOVIA

Najdôležitejšou časťou programu je Hra. Obsahuje úlohy, ktoré nás učia, ako pestovať mrkvičku podľa začarovaných múdrostí zajkov. Úlohy sú rozdelené do 3 úrovní podľa náročnosti (napr. Polej 1/3 mrkvičiek, Zasaď o 1/3 menej mrkvičiek ako je ich teraz v záhradke, Z 1/2 zrelých mrkvičiek pozbieraj 1/3). Úlohy riešime pomocou zajka, ktorý vie chodiť po záhradke, sadiť, polievať a zbierať mrkvičku. Súčasťou pogramu je rozprávka a demonštrácia, kde sa naučíme pracovať s programom.
MÚDRI ZAJKOVIA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 237 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni SČITOVANIE ZLOMKOV

Program má žiakom 6. ročníka ZŠ pomôcť pochopiť a precvičiť si sčitovanie zlomokov. Pri riešení príkladov znázorňujeme celý proces sčitovania zlomkov graficky. Najskôr znázorňujeme sčítance. Pomocou špeciálnych nástrojov (ako "polič", "tretinovač") rozdelíme celok na toľko častí, koľko udáva menovateľ zlomku a označíme z nich toľko častí, koľko udáva čitateľ. Potom nájdeme spoločného menovateľa, rozdelíme výsledkový obdĺžnik, na toľko častí a vyznačíme, koľko z týchto častí tvorí výsledok. V prípade výsledkov väčších ako 1 pridáme ešte jeden obdĺžnik - 1 celú.
SČITOVANIE ZLOMKOV
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 144 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni ZLOMKOVÉ KRÁĽOVSTVO

Program je určený pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ na precvičenie operácií so zlomkami: krátenie a rozširovanie zlomkov, porovnávanie zlomkov, sčitovanie a odčitovanie zlomkov, násobenie a delenie zlomkov. Ku každej časti je krátky návod, ako na to. Pri počítaní môžeme využívať zápisník.
ZLOMKOVÉ KRÁĽOVSTVO
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 239 kB    Hodnotenie:  3b

Priama a nepriama úmernosť

stiahni ÚMERA

Program Úmera nás zavedie do dvoch krajín, Priambry a Nepriambry. Krajiny obsahujú slovné úlohy na priamu a nepriamu úmernosť. Odpoveď zadávame výberom z troch možností. Na riešenie úlohy máme k dispozícii poznámkový blok a kalkulačku. V prípade, že si nevieme s úlohoy rady, môžme požiadať o pomoc - program nám prezradí, ako vypočítať správny výsledok. Program tiež obsahuje stručné vysvetlenie priamej a nepriamej úmernosti.
ÚMERA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 4,10 MB    Hodnotenie:  4b

Slovné úlohy

stiahni PRÍKLADY NA SLOVNÉ ÚLOHY

Program obsahuje niekoľko príkladov na riešenie slovných úloh. Slovné úlohy sú podľa námetu rozdelené do troch skupín: Všeobecné (napr. o počte žiakov v triedach), O pohybe a O spoločnej práci.Zadanie slovnej úlohy je podané textom i graficky. Na výpočet môžme použiť poznámkový blok. Program nám môže pro riešení úlohy dvakrát poradiť. Nápovedou je zvyčajne symbolický zápis zadania a riešenia úlohy doplnený o vhodný obrázok, alebo zostavenie rovnice.
PRÍKLADY NA SLOVNÉ ÚLOHY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 42 kB    Hodnotenie:  3b


© 1999-2006 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12. 12. 2006