logo Infovek Výučbové programy
MAT > Materiály > Výučbové programy

Výučbové programy, ktoré nájdete na týchto stránkach, sú prevažne študentské projekty, ktoré vytvorili študenti FMFI UK odborov matematika-informatika, fyzika-informatika a informatika. Nezaručujeme stopercentnú funkčnosť programov.

Pri jednotlivých programoch v poznámke Potrebný sotvér uvádzame ikonku softvéru, ktorý je potrebný na spustenie príslušného programu.

Comenius Logo Comenius Logo (freeware) - spúšťa sa súbor lgp
Imagine Imagine - spúšťa sa súbor imp

Programy sú skomprimované do zip súborov. Na ich rozbalenie môžete použiť napríklad program Power Archiver.

Boli by sme radi, keby sa tento archív výučbového softvéru ďalej rozširoval. Ak poznáte nejaký zaujímavý program, ktorý by sa dal využiť na vyučovaní matematiky, pošlite ho aj so stručným popisom na adresu kalakay@infovek.sk.

Obsah

Aritmetika
Prirodzené čísla: Porovnávanie, Sčítanie a odčítanie, Deliteľnosť, Násobenie a delenie, Zaokrúhľovanie
Celé čísla
Zlomky
Priama a nepriama úmernosť
Percentá
Slovné úlohy
Algebra a analýza
Rovnice
Nerovnice
Kresliče funkcií
Množiny
Geometria
Planimetria
Stereometria
Analytická geometria
Dynamická geometria

Ďalšie archívy matematického softvéru

v češtine Slunecnice.cz - matematika
v češtine Výukové programy od EMPE Šumperk
v češtine MATIK - výučbové programy z matematiky a českého jazyka pre žiakov ZŠ
v češtine TeraSoft - výukový softvér pro všechny...
v angličtine Pedagoguery Software Inc.

© 1999-2006 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12. 12. 2006