logo Infovek Odkazy
MAT > odkazy > mat. servery

MATEMATICKÉ SERVERY, ZDROJE MATERIÁLOV PRE MATEMATIKU

v slovenčine www.matika.sk - stránky virtuálneho Centra, ktorého cieľom je poskytnúť priestor pre komunikáciu medzi možnými účastníkmi matematického vzdelávania a zhromažďovať užitočné zdroje pre vyučovanie matematiky pre učiteľov, žiakov, či rodičov. Prípravy na vyučovanie, články, texty, odkazy na stránky učiteľov matematiky, linky na fakulty a inštitúcie zabezpečujúce vzdelávanie učiteľov matematiky.
v slovenčine ŠIS matematika - učebné materiály, výučbové programy, metodické materiály, semináre a súťaže, zbierky úloh, testy a štandardy, učebnice a časopisy, odkazy na rôzne matematické stránky ...
v angličtine The Math Forum Home Page - internetová matematická knižnica, množstvo materiálov utriedených podľa vekových skupín a oblastí, prípravy na hodiny, elektronické noviny, diskusné skupiny, problémy týždňa - informácie pre učiteľov, študentov i rodičov
v angličtine MathsNet - Mathematics, Information Technology and the Internet - články, odkazy, interaktívna matematika (aplety), animácie, softvér, hlavolamy, učebné materiály
v angličtine Math Teacher Link - učebné materiály pre učiteľov matematiky a príbuzných predmetov na stredných a vysokých školách, informácie o kurzoch pre učiteľov matematiky, novinky a oznamy, nástenková diskusia
v angličtine Math Goodies - free prípravy a námety na hodiny, pracovné listy, hlavolamy, pomoc pri domácich úlohách, chat, elektronické noviny, softvér - viac ako 400 strán free matematických aktivít a materiálov pre učiteľov, študentov i rodičov
v angličtine Mathematics Archives WWW server - výučbové materiály, softvér, odkazy na www stránky utriedené podľa oblastí matematiky, odkazy na iné matematické stránky, na stránky učiteľov a žiakov
v angličtine MathRealm.com - poskytuje stovky ocenených matematických hodín, výučbových nástrojov a aktivít na experimentovanie pre 4. - 9. ročník ZŠ a všetky ročníky SŠ, možnosť vytvárať si online pracovné listy a testy pre študentov
v angličtine Education World Math Center - články, knihy, vzdelávacie štandardy, prípravy na hodiny, projekty, zaujímavé odkazy, nástenková diskusia ...
v angličtine Teachers Net Lesson Plans - prípravy na hodiny - návrhy rôznych matematických aktivít
v nemčine Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet - materiály na vyučovanie, diskusné fóra a skupiny, softvér, internetové kurzy
v angličtine Key Curriculum Press I Thank You - učebnice, softvér, nástroje, knihy, informácie o konferenciách, workshopoch a kurzoch
v angličtine Manipula Math with Java - množstvo animácií a apletov pre žiakov 2. stupňa ZŠ, stredoškolákov, vysokoškolských študentov a všetkých, ktorí sa zaujímajú matematiku
v angličtine Quia Mathematics - databáza rôznych aktivít: hier, kvízov, testov, kurzov a možnosť vytvoriť si svoje vlastné aktivity
v angličtine Math Courses Online
v angličtine Rick's Math Web
v angličtine Math with Mr. Herte - materiály, študentské práce, workshopy linky, hlavolamy, ...
v angličtine The new NRICH SITE - server University of Cambridge na podporu a obohatenie výučby matematiky na ZŠ
v angličtine Hotmath.com - postupné riešenia problémov z domácich úloh z matematických učebníc
v angličtine Math Word Problems for Children - viac ako 5000 matematických slovných úloh
v angličtine Maths online - galéria multimediálnych učebných materiálov pre školu a dištančné vzdelávanie
v nemčine Harcourt School Publishers - matematické hry, aktivity a modely, zdroje pre študentov, učiteľov aj rodičov
v angličtine National Library of Virtual Manipulatives - knižnica interaktívnych matematických prostredí
v nemčine Mathematik.de - nemecký matematický portál
v angličtine Cool math .com - math lesson, math games, math puzzles - pracovné listy, námety na hodiny, rôzne hry a aktivity; pre deti, učiteľov aj rodičov
v angličtine math cats -- fun math for kids - zábavné úlohy a problémy, galéria detských "matematických" výtvorov, slovníček

© 1999-2006 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12. 12. 2006