logo Infovek Tanár - Učiteľ
MJ > Tanár - Učiteľ > A szóbeli érettségi vizsga témakörei - A

A szbeli rettsgi vizsga tmakrei javaslat /tetszs szerint varilhat/

(2004/2005-s tanvre)

A emelt szint

1)
 1. Az kori mvszetek. Gilgames-eposz. A Biblia. A grg mitolgia. A grg s a rmai mitolgia kzti kapcsolat.
  A grg epika. Homrosz: Ilisz, Odsszeia. Az eposzi kellkek.
 2. Az ember s a nyelv. Nyelvcsaldok, anyanyelvnk eredete, nyelvrokonaink.
2)
 1. A grg lra: elgik, epigrammk. Szapph, Alkaiosz, Anakren.
  A grg drma. A grg sznhz s sznjtszs. A thbai mondakr.
  Szophoklesz: Antigone, a drma szerkezeti vzlata, a szereplk jellemzse.
  A rmai kltszet: Catullus, rmai epika: Vergilius
 2. Nyelvtpusok pl. a magyar s a szlovk nyelv sszehasonltsa 3-4 nyelvtani plda segtsgvel.
  Nyelvjrsaink. Kisebbsgi nyelvvltozatok nyelvhelyessgi tudnivalk.
3)
 1. A kzpkori vilgirodalom.
  Az keresztny irodalom. A kzpkori mvszeti stlusok a romn s a gtikus stlus jellemz vonsai, kpzmvszet, zene.
  A vallsos irodalom: a himnuszok. A lovagi irodalom, trubadrlra, a vgnskltszet, Dante, Villon.
 2. Szkszletnk rtegzdse, tagoldsa s mozgsa.
  A szkszlet egysgei.
4)
 1. A magyar irodalom kezdetei, npkltszet. Az skltszet emlkei.
  A regls, a mondk, legendk, krnikk, gesztk. (Kt monda rszletes ismerete.)
  Kzpkori magyar irodalom.
  Szrvnyemlkeink. Az els magyar nyelv knyv.
  A Halotti beszd s az magyar Mria-siralom rszletes bemutatsa.
 2. A szveg szerkezete s a szvegsszefggs.
  A fogalmazs alapkrdsei mikroszerkezet s makroszerkezet.
  A cm jelentsge.
5)
 1. Renesznsz az antik kultra jjszletse. Renesznsz s humanizmus. Mvszetek.
  Renesznsz a vilgirodalomban: Petrarca, Boccaccio: Dekameron.
  A slyom felldozsa.
  W. Shakespeare: Hamlet vagy Rme s Jlia melemzs. Shakespeare mvei.
  A renesznszkori sznjtszs s sznhz.
 2. Hangtan hangkpz szerveink. A magnhangzk rendszere. A magnhangz-trvnyek. Ezek pldval val szemlltetse.
6)
 1. A magyar renesznsz kpviseli.
  Renesznsz s reformci. A magyar irodalmi let a 16. szzadban.
  Janus Pannonius elgii, epigrammi. Pannnia dicsrete (idzet, elemzs).
  Balassi Blint, a magyar nyelv lra megteremtje. Balassi szmmisztikja.
  Szerelmi, vitzi kltszete, istenes versei. 3-4 vers rvid elemzse.
  Egy katonanek (idzet, elemzs)
 2. Hangtan hangkpz szerveink. A mssalhangzk rendszere.
  Ezek pldval val szemlltetse.
7)
 1. A barokk korszak irodalma. Az ellenreformci. A barokk mvszetek (festszet, szobrszat, zene) kimagasl kpviseli. A barokk irodalom stlusra jellemz jegyek.
  Pzmny Pter a barokk prza megteremtje,
  Zrnyi Mikls az r s hadvezr. A barokk eposz.
  A barokk udvari kltszet: Gyngysi Istvn. A rokok.
  A kuruc kor kltszete, Mikes Kelemen, Rkczi Ferenc.
 2. A mssalhangzk egymsra hatsa s azok fajti. Ezek pldval val szemlltetse.
8)
 1. Klasszicizmus. A felvilgosods vilgirodalma.
  A klasszicista drma: Molere, Goethe.
  A francia felvilgosods az Enciklopdia, Voltaire, Rousseau.
  Az angol klasszicizmus kpviseli az angol prza: Defoe, Swifth.
 2. rsunk s helyesrsunk.
  Az rs kialakulsa, fejldse. A helyesrsunk alapelvei pldkkal val bemutatsuk.
9)
 1. A magyar felvilgosods irodalma.
  Bessenyei Gyrgy kulturlis programja f mvei.
  Batsnyi Jnos: A franciaorszgi vltozsokra / idzet, elemzs /
  Berzsenyi Dniel: di A magyarokhoz I.,II. Elgii s episztoli.
  Kazinczy Ferenc a nyelvjts vezralakja, irodalmi programja s munkssga.
 2. A mondat s fajti. A mondatok rsjelei. Az egyszer mondat.
10)
 1. Csokonai Vitz Mihly a magyar felvilgosods legnagyobb kltje.
  Felvilgosods s klasszicizmus. Konstancinpoly, Az estve c. vers rtelmezse
  Rokok s szentimentalizmus: A Remnyhez / idzet, elemzs /, A tihanyi Ekhhoz
  Csokonai npiessge Szerelemdal a csikbrs kulacshoz /elemzs/
  Komikus eposza: Dorottya, vagyis a dmk diadala a frsngon
 2. Az sszetett mondat az alrendel mondatok. 3-4 mondat elemzse.
11)
 1. A romantika korszaka vilgirodalom.
  A romantika jellegzetes vonsai.
  Az angol romantika kiemelked ri s alkotsaik.
  Byron, Shelley, Keats lrja.
  Victor Hugo: Nyomorultak / elemzs, jellembrzols/.
 2. Az sszetett mondat a mellrendel mondatok. 3-4 mondat elemzse.
12)
 1. A magyar reformkor irodalmi lete, drmairodalmunk fejldse a kezdetektl.
  Katona Jzsef: Bnk bn a drma szerkezeti vzlata, melemzs.
  A szereplk jellemzse.
 2. A sz s jelentse, egyjelents s tbbjelents, azonos alak stb. szavak.
  Relis viszony a sz hangalakja s jelentse kztt.
  Ezek pldkkal val bemutatsa.
13)
 1. Klcsey Ferenc a reformkor kltje.
  Klti portr: 5-6 m rvid elemzse.
  Klti plyja szakaszai. Klcsey s Kazinczy .
  Klcsey hazafias kltszete.
  Himnusz / idzet, elemzs / - sszehasonlt elemzs a Szzattal
  Huszt / idzet, elemzs /, Emlklapra c. epigramma rtelmezse.
  Reformkori kltemnyei: Zrnyi msodik neke, przja Intelem
 2. A szfajok felosztsa, rendszere.
14)
 1. Vrsmarty Mihly a magyar romantika kiteljesedsnek kltje.
  Klti portr: 5-6 m rvid elemzse.
  Epikja: Zaln futsa.
  Szzat / idzet, elemzs / - sszehasonlt elemzs a Himnusszal
  A haza s emberisg kltje: Gondolatok a knyvtrban / melemzs /
  Gutemberg-albumba rvid elemzs.
  Szerelmi kltszete, drmja: Csongor s Tnde (elemzs).
 2. Az ige fajai, kategrii, jelezse, ragozsa. Pldk segtsgvel.
15)
 1. Petfi Sndor a szabadsgharc kltje.
  Klti portr: 10 12 kltemny bemutatsa, rszletek idzete.
  • npies kltszete, csaldi lrja, tjversei,
  • elbeszl kltemnyek, a Jnos vitz
  • szerelmi kltszete, vlsgszakasza: Cipruslombok, Jlia versek, Szeptember vgn c. vers elemzse
  • politikai s forradalmi kltszete Egy gondolat bnt engemet /idzet, elemzs/
  • Az apostol c. elbeszl klt. rtelmezse, klti eszkzk bemutatsa.
 2. A nvszk rendszere, a fnv fajti.
  A tulajdonnevek helyesrsa.
16)
 1. Arany Jnos a klti realizmus megteremtje.
  Klti portr: 8 10 kltemny bemutatsa, rszletek idzete.
  Epika s lra Arany kltszetben.
  • a Toldi trilgia elemzse, egybevetse a pogny misztikummal,
  • kltszete az abszolutizmus idejben: Letszem a lantot v. sszel elemz.
  • balladi A walesi brdok /idzet, elemzs/, gnes asszony /elemzs/
  • regkori kltszete szikk versciklus bemutatsa.
 2. A mellknv, szmnv fajti, helyesrsuk.
  A nvmsok rendszere. Pldk segtsgvel.
17)
 1. Irodalmunk a 19.szzad msodik felben.
  Jkai Mr a legnagyobb romantikus regnyr ri portr.
  Az aranyember, az Egy magyar nbob, Krpthy Zoltn vagy a Kszv ember fiai c. regny elemzse, a szereplk jellemzse.
  E kor kltszete: Vajda Jnos hangulat- s ltoms-lrja, a kezdeti szimbolizmus.
  Tompa Mihly allegorikus versei.
 2. A szfajok rendszere igenevek, hatrozszk, viszonyszk, mondatszk: pldkkal.
18)
 1. Madch Imre: Az ember tragdija.
  Madch lettjnak legfontosabb mozzanatai.
  A Tragdia keletkezsnek krlmnyei.
  A m szerkezete, elemzse.
  A szereplk jellemzse.
 2. Szalaktan kpzk, jelek, ragok. Egy sz alaktani elemzse.
19)
 1. Mikszth Klmn: irodalmunk egyik legnagyobb meslje.
  letplyja, elbeszlsei: Az a fekete folt elemzse, jellembrzols.
  Regnyei, a dzsentrivilg brzolsa: A Noszty fi esete Tth Marival vagy a Klns hzassg (melemzs)
  2 3 novella elemzse.
 2. szkpzs, szalkots gyakori s ritkbb mdjai. Pldk segtsgvel.
20)
 1. Realizmus a 19.szzad vilgirodalma.
  A francia regny kialakti: Zola, Flaubert, Stendhal egy-egy mvk bemutatsa. Balzac: Goriot ap a szereplk jellemzse.
  Az orosz realista novellark, az n. kisember-novellk
  Gogol: A kpnyeg,
  Tolsztoj: egy tetszlegesen vlasztott m elemzse.
  Csehov novelli A csinovnyik halla.
 2. A szszerkezetek szintagmk fajti, tpusai. Pldkkal.
21)
 1. A lra talakulsa a 19.szzad msodik felben.
  j ramlatok a mvszetekben impresszionizmus, dekadens szimbolista lra:
  Rvid klti portrk: Verlaine: szi chanson idzet, elemzs.
  Rimbaud, Baudelaire, Rilke.
  Tovbbi kt-hrom szabadon vlasztott vers elemzse.
 2. A mondat kt f mondatrsze: az alany, lltmny fajti, nyelvhelyessgi tudnivalk.
  Pldn val bemutatsuk.
22)
 1. Vilgirodalom a XX. szzad els felben.
  Az avantgrd irnyzatok a trsmvszetekben s az irodalomban.
  Thomas Mann: Mri s a varzsl melemzs, jellembrzols.
  F. Kafka sajtsgos szimbolizmusa.
  E. Hemingway: Az reg halsz s a tenger melemzs.
  A modern francia lra Apollinaire.
  Haek : vejk rvid ismertets.
 2. A mondat bvtmnyei: a trgy, hatrozk, jelzk fajti. Pldn val bemutatsuk.
23)
 1. A 20. szzad els vtizedeinek magyar irodalma. A Nyugat s annak korszakai.
  Ady a modern lra megteremtje. Verseinek motvumok szerinti csoportostsa.
  Ady klti portrja: 8 10 vers bemutatsa, elemzse.
  Gg s Magg /elemzse, szimblumai/
  A magyar Ugaron /az ellenttek brzolsa/
  Szerelmi kltszete: Hja-nsz az avaron /elemzs/
  Magyarsg-versei: A fl-fldobott k /elemzs/
  Forradalmi kltszete: Dzsa Gyrgy unokja /elemzs/
 2. Mnemek s mfajok. A lrai mnem jellemz vonsai, mfajai.
24)
 1. A Nyugat nemzedke.
  Przark:
  • Kosztolnyi: des Anna, A kulcs a mvek elemzse,
  • Krdy Gyula novellinak rtelmezse, egy Szindbd-novella elemzse,
  • Karinthy Frigyes: gy rtok ti
  • Mrai Sndor a polgri rtkrend megfogalmazja: Halotti beszd, Egy polgr vallomsai.
  Nyugat lrikusai:
  • Babits Mihly sokoldal mvszete, Jns knyve elemzs,
  • Kosztolnyi Dezs, a hangulati lra mestere,
  • Tth rpd a fjdalmas-n kltje,
  • Juhsz Gyula a tragikus sors klt.
 2. Az epikai mnem jellemz vonsai, egyes mfajainak rvid jellemzse: novella, elbeszls, regny kapcsoldhat a fenti, irodalmi tmakrhz.
25)
 1. Mricz Zsigmond, a 20. szzad els felnek legnagyobb magyar kritikai realista rja.
  A np brzolsa novelliban, regnyeiben.
  A ht krajcr, a Barbrok s a Tragdia melemzsek.
  Rokonok elemzs. Dzsentribrl regnyei.
  Egy regnyismertets elemzs. /rvcska, Lgy j mindhallig /
 2. A stlus a trsalgsi stlus jegyei, sajtossgai, a kzleti stlus, a hivatalos stlus,
  a publicisztikai stlus, a tudomnyos-szakmai stlus.
  Egy kzlemny megfogalmazsa.
  Az letrajz. (Akr a szmtgp szvegszerkesztjben tallhat sablon segtsgvel.)
26)
 1. Jzsef Attila kltszete.
  Jzsef Attila helye a magyar irodalomban. Klti kibontakozsa, 6-8 vers elemzse.
  Nem n kiltok programvers elemzse, Az jszaka versek. Klvrosi j c. vers rtelmezse, anya- s gyermekmotvum kltszetben.
  Tiszta szvvel / idzet, elemzs /
  Tjler kltszete.
 2. Szpirodalmi stlus szkpek. Metafora, megszemlyests stb. irodalmi pldkkal val bemutatsa.
27)
 1. Radnti Mikls, az antifasiszta irodalom kiemelked alakja.
  Klti portrja, 3-4 vers elemzse.
  Az avantgard vonzsban.
  A hallkzelsg gondolata verseiben (Jrklj csak, hallratlt verselemzs)
  Hetedik ecloga elemzs
  Tredk idzet, elemzs
  Nem tudhatom idzet, elemzs.
 2. Verstani alapismeretek idmrtkes s hangslyos versels.
  A versszak, a rm fajti. Szkpek, klti eszkzk, pldkkal ismertetve.
28)
 1. Az 1945 utni magyar irodalom
  Trsadalmi korrajz.
  • a lra kialakulsa: Kassk Lajos a magyar avantgard megteremtje, a szabadvers,
  • Illys Gyula szerepe a hbor eltti s utni magyar irodalomban,
  • Weres Sndor formajtsai, Pilinszky Jnos a magny kltje ;
  • a prza s a drma: Nmet Lszl, Dry Tibor, rkny Istvn: Ttk, Egyperces novellk kzl 2-3 elemzse.
 2. Szvegfajtk, szbeli s rott szvegek.
29)
 1. A romniai magyar irodalom.
  Trtnelmi httr.
  Az n. folyirat-irodalom ;
  St Andrs: dvent a Hargitn vagy Anym knny lmot gr melemzs
  Knydi Sndor: Ftl fig melemzs
 2. A korstlus s a stlusirnyzat.
30)
 1. A szlovkiai magyar irodalom.
  Sarl, Fbry Zoltn: A vdlott megszlal vox humana.
  Az induls nemzedke: Dobos L., Duba Gy.,
  j nemzedk: a Nyolcak.
  Tzsr rpd: Fejezetek egy kisebbsgtrtnelembl - / verselemzs /
  Zs. Nagy Lajos: Csehszlovkiai magyar klt fohsza az rhoz - / melemzs /
  Gl Sndor: A tvolodk - / melemzs /
  Grendel Lajos: Galeri
 2. Metakommunikci.
  Testbeszd. Mimika, gesztusok.

Schvlen v PK: 18. 10. 2004
Jvhagyva a munkakzssg ltal: 2004. 10. 18-n

Pomcky: zbierky bsn: Popular.
Segdeszkzk: verses ktetek - Popular knyvek sorozat.
Szemelvnygyjtemnyek.
Szmtgp a lehetsgek szerint. Pota poda monosti.


© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledn zmena: 12.12.2006