logo Infovek Pedagogické dokumenty
INFORMATIKA > Dokumenty

Gymnáziá osemročné

Informatika - povinný učebný predmet zozipovaný dokument word

študijné zameranie Informatika:
Informatika - povinný učebný predmet

Gymnáziá štvorročné

Informatika - povinný učebný predmet v 1. ročníku
Informatika - voliteľný predmet v 2,. 3. a 4. ročníku
Cvičenia z informatiky - nepovinný predmet v 1., 2,. 3. a 4. ročníku

Stredné odborné školy zozipovaný dokument word

Informatika - povinný učebný predmet (spolu dvojhodinová dotácia v ročníkoch)
Informatika - povinný učebný predmet (spolu trojhodinová dotácia v ročníkoch)
Informatika - povinný učebný predmet (spolu štvorhodinová dotácia v ročníkoch)

Stredné odborné učilištia zozipovaný dokument word

Informatika - povinný učebný predmet (hodinová časová dotácia v jednom ročníku)
Informatika - povinný učebný predmet (dvojhodinová časová dotácia v jednom ročníku)
Informatika - povinný učebný predmet (hodinová časová dotácia v prvom a v druhom ročníku)
Informatika - povinný učebný predmet (hodinová časová dotácia v prvom, druhom a treťom ročníku)

Základné školy zozipovaný dokument word

Práca s počítačom - 7. ročník - návrh časovotematického plánu práce
Práca s počítačom - 9. ročník - návrh časovotematického plánu práce

© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12. 12. 2006