logo Infovek Námety na vyu?ovanie
INFORMATIKA > Materiály > Námety > Zbierka úloh z jazyka Pascal

Zbierka úloh z jazyka Pascal

Mgr. Anna Šmondrková
KVI FMFI UK Bratislava
Programovanie
Téma: Programovanie v jazyku Pascal zbierka.zip (369kB)
Cieľ: Zbierka je určená najmä učiteľom informatiky. Príklady sú zamerané na žiakov, ktorí nie sú nadšenými programátormi a nie sú mimoriadne nadaní. Mali by ich zvládnuť budúci maturanti z informatiky a žiaci tried so zameraním na informatiku.
Kapitoly: Základy, Cykly, Crt, Polia, Vymenovaný typ, Reťazce, Textové súbory, Dvojrozmerné polia, Záznamy, Grafika a Typové súbory. Malé písomné práce a Písomné práce.
Súčasťou zbierky sú aj riešenia jednotlivých úloh pre lepšie pochopenie zadania úlohy, nie však ako vzorové riešenie.

© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 13. 12. 2006