logo Infovek Námety na vyučovanie
INFORMATIKA > Materiály > Námety > Zbierka úloh z jazyka Pascal

Zbierka loh z jazyka Pascal

Mgr. Anna mondrkov
KVI FMFI UK Bratislava
Programovanie
Tma: Programovanie v jazyku Pascal zbierka.zip (369kB)
Cie: Zbierka je uren najm uiteom informatiky. Prklady s zameran na iakov, ktor nie s nadenmi programtormi a nie s mimoriadne nadan. Mali by ich zvldnu budci maturanti z informatiky a iaci tried so zameranm na informatiku.
Kapitoly: Zklady, Cykly, Crt, Polia, Vymenovan typ, Reazce, Textov sbory, Dvojrozmern polia, Zznamy, Grafika a Typov sbory. Mal psomn prce a Psomn prce.
Sasou zbierky s aj rieenia jednotlivch loh pre lepie pochopenie zadania lohy, nie vak ako vzorov rieenie.

© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledn zmena: 13. 12. 2006