Projekt Infovek Slovensko

Hudobna výchova

.diskusia k HV

! AKTUALITY !

Projekty venované hudbe

Linky a odkazy ( WWW a adresy a časopisy venované hudbe )
Materiál k vyučovaniu ( CD-ROM, výukový softvér, noty, piesne, MIDI, MP3, námety )

Možnosti využitia IKT v hudobnej výchove

Školské dokumenty ( štandardy, osnovy )

Kontakt ( využite aj diskusnú skupinu k HV, kliknite na tento text )

Stránky k HV od Mgr. Dariny Fekovej

k predmetomprojektylinkymateriálIKT v HVdokumentyINFOVEK
publikácieCD-ROMnámetyvideo CD-DVDsoftvérMIDI, MP3piesne v notách

.

© Projekt Infovek

NAJ - statistika prístupov