úvodná stránkaprojektylinkyprezentácieIKT v HVdokumentyk predmetom

publikácieCD-ROMnámetyvideo CD-DVDsoftvérMIDI, MP3piesne v notách

.diskusia k HV

IKT v hudobnej výchove

  (Možnosti využitia IKT v hudobnej výchove)

Využitie multimediálneho počítača (MPC):

Práca s multimédiami
http://mm.science.upjs.sk/
odporúčania, tutoriály, návody, projekty, súťaže, slovník
©2005, Ľubomír Šnajder, Marián Kireš, Ján Guniš
UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
| Výstupy na ZK | Vstupy na ZK | formáty obrazu, videa a zvuku | Software na spracovanie zvuku | Niektoré adresy |
| Záznam a editácia vo formáte  WAV | Záznam a editácia vo formáte MID | ZK a MIDI | MIDI SOFTWARE
  | Využitie multimediálneho počítača a internetu  na hudobné aktivity žiakov |
Jednoduchý HELP ako nahrať zvuky do PC nájdete po kliknutí TU
HELP o nahrávaní zvuku od Mgr. Jozefa Bednarčíka
(Pre spustenie návodu je potrebný Macromedia Flash Player 5.0)
"Nahrávame zvuk"
http://server.gphmi.sk/machova/zvuk/index.html
problematika z pohľadu RNDr. Janky Machovej bývalej profesorky na Gymnázia P. Horova v Michalovciach.

>> pozrite sa na špeciálnu ponuku so softvérom a hardvérom pre vytvorenie malého školského štúdia <<
špeciálnu ponuku so softvérom a hardvérom pre vytvorenie malého školského štúdia
345 kB

MPC = PC + CD-ROM + Zvuková karta(ZK). ZK je výstupné zariadenie, interný hardware.
(MPC- M
ultimediálny PoČítač
)

Výstupy na ZK:

 • výstup na pripojenie reproduktorov a slúchadiel má väčšinou skratku ( SPK ),

 • audio výstup ( LINE OUT ) – možnosť pripojenia zosilňovača , magnetofónu alebo iného prístroja na záznam zvuku.
  (návrat hore)

Vstupy na ZK:

 • vstup na pripojenie mikrofónu ( MIC )

 • audio vstup (LINE IN) – pomocou tohoto vstupu je možné pripojiť externý zdroj audio signálu ( magnetofón, mini-disk, externý CD prehrávač…)

MIDI-GAME PORT: vstup a výstup zároveň, - slúži na pripojenie MIDI syntetizátora ( syntetizátor-elektronický klávesový hudobný nástroj, ktorý má MIDI IN a OUT konektor ) alebo pákového ovládača hier. vstup a výstup zároveň, - slúži na pripojenie MIDI syntetizátora ( syntetizátor-elektronický klávesový hudobný nástroj, ktorý má MIDI IN a OUT konektor ) alebo pákového ovládača hier.

Každá ZK má v príslušenstve aspoň základný software (program) k jej ovládaniu, pomocou ktorého môžeme využiť základné schopnosti ZK.

CD-ROM mechanika: väčšinou v internom prevedení, slúži na prehrávanie audio CD médií, ale hlavne na načítanie dát z CD-ROM médií. Tieto dáta môžu mať kapacitu do 650 MB ( v prípade komprimovania dát aj viac ). väčšinou v internom prevedení, slúži na prehrávanie audio CD médií, ale hlavne na načítanie dát z CD-ROM médií. Tieto dáta môžu mať kapacitu do 650 MB ( v prípade komprimovania dát aj viac ).

 • možnosť prehrávať CD audio ( nezávisle na softw. alebo len jednoduchý softwarový prehrávač , ktorý je súčasťou operačného systému )

 • možnosť “prehrávať” CD-ROM médiá, na ktorých sa nachádza napríklad výukový alebo iný software. Na takomto médiu môže byť okrem audio signálu (dá sa prehrať na klasických CD prehrávačoch) aj video, obraz a zvuk v rôznych formátoch. “prehrávať” CD-ROM médiá, na ktorých sa nachádza napríklad výukový alebo iný software. Na takomto médiu môže byť okrem audio signálu (dá sa prehrať na klasických CD prehrávačoch) aj video, obraz a zvuk v rôznych formátoch.

(návrat hore)


Najbežnejšie formáty obrazu, videa a zvuku:

*.avi - video formát (napríklad súbor s názvom : filmarik.avi )
*.mpg - video formát
*.mpg - video formát ( songklip.mpg )
*.bmp, *.gif, *.tif, - formát obrázkov
*.bmp, *.gif, *.tif, - formát obrázkov ( jezibaba.tif )
*.jpg - formát najčastejšie scanovaných fotografií
( fotka.jpg ) *.jpg - formát najčastejšie scanovaných fotografií ( fotka.jpg )
*.wav – audio formát,
ktorý vznikne napríklad pri nahrávaní z mikrofónu alebo CD prehrávača do PC pomocou zvukovej karty. Takto vznikne digitálna podoba zvuku. Tieto formáty su pomerne veľmi náročné na kapacitu . Napr. 1 minúta zvuku v kvalite CD má okolo 10 MB.
Program pre takéto nahrávanie nájdeme napr. : vo Win 95 (Start/Programy/Príslušenství/Multimédiá/Záznam zvuku )

*.mp3 - komprimovaný formát *.wav
–súboru, ktorý je v súčasnosti veľmi rozšírený, vďaka možnosti vysokej kvality a až 10-násobne menšiu kapacitu dát oproti formátu *.wav.
*.mid - formát pre zvuk
( možno si ho predstaviť ako diernu pásku, ktorá dáva impulzy na prehratie vzoriek zvuku zo zvukovej karty ), jeho výhoda je veľmi malá kapacita. Precízne urobená skladba má len okolo 30 KB.

Zvuk ktorý nahrávame do PC má digitálnu ( číselnú ) podobu.
(máme na mysli formáty *.wav , *.mp3, …)

Zvuk je spracovaný Analógovo/Digitálnym prevodníkom smerom do a D/A prevodníkom smerom z PC. To čo počuje naše ucho je vždy len Analógová podoba zvuku. Obrazne povedané: ako keď melieme mäso ( pri nahrávaní ) a potom ho vieme dať nazad do pôvodnej podoby ( pri prehrávaní ).
Takýto “zvuk” môžeme v PC upraviť a spätne prehrať. D/A prevodník vznikol v r. 1958

(návrat hore)


Software na spracovanie zvuku:

Najjednoduchší nájdeme v príslušenstve operačného systému. ( software na záznam zvuku vo formáte *.wav a prehrávače na niektoré audio, video a obrázkové formáty, Štart/Programy/Príslušenstvo/Zábava/)

 • jednoduchý software nájdeme v príslušenstve zvukovej karty ( čím drahšia, tým kvalitnejší býva aj       software )

(návrat hore)


Záznam a editácia vo formáte " *.wav " :

 • COOL EDIT – možno ho nájsť ako shareware software na Internete alebo na rôznych CD s touto tematikou ( TOPPER, MLSoft-Nitra…), Wavelab …..

 • Následne možnosť komprimovať ( zhustiť ) takýto zvukový súbor do formátu *.mp3 napr. pomocou rôznych encoderov: Sound Limit , MP3 Compressor,…   a prehrať napr. pomocou prehrávača Winamp alebo Microsoft Media player ver. 5.1, …

(návrat hore)


Záznam a editácia vo formáte *.mid:

 • MIDI – (Musical Instrument Digital Interface)

Skratka MIDI označuje štandart pre výmenu dát medzi elektronickými hud. Nástrojmi.

 • výrobcovia syntetizátorov v 70. rokoch ( sériové rozhranie, ktoré prenáša dáta 31250 b/s)

 • MIDI dáta - “dierna páska automatického klavíra”

 • GM ( General Midi ) štandard, z konca 80. Rokov 128 zvukov + sada bicích

Tento GM standard má väčšina novších ZK s takýmto označením.

Vďaka tomuto štandardu môžu *.mid súbor prehrávať všetky ZK a syntetizátory s týmto označením. V praxi to znamená, že napr. v takto spracovanej GM skladbe bude klavír klavírom a organ organom.

(návrat hore)


ZK a MIDI:

  1. Digitálna časť ZK: (A/D a D/A prevodník)

  2. Zdroj zvukov ( syntetizátor )- dokáže zvuky reprodukovať, ale aj prehrávať ( čipy YAMAHA OPL2/3 – imitácia zvukov tzv FM syntéza a WAVETABLE syntéza – v čipe ROM sú 1 a viac MB nahratých digitálnych vzoriek v podobe WAV )

  3. MIDI rozhranie ( adaptér + klávesnica - master, keyboard )

(návrat hore)


MIDI SOFTWARE:

 • WIN 95: Media Player, na prehrávanie *.mid súborov. Media Player, na prehrávanie *.mid súborov.

 • MIDI SEQUENCER – akýsi druh viacstopého magnetofónu ( jednoduchšie programy sú časťou ZK ), zložitejšie freeware, shareware, až po profesionálne verzie ( Cakewalk, Cubase, …. ) V týchto programoch sa ukladajú len povely!!! Aj samotný *.mid súbor je len “zbierka povelov” (dierna páska) akýsi druh viacstopého magnetofónu ( jednoduchšie programy sú časťou ZK ), zložitejšie freeware, shareware, až po profesionálne verzie ( Cakewalk, Cubase, …. ) V týchto programoch sa ukladajú len povely!!! Aj samotný *.mid súbor je len “zbierka povelov” (dierna páska)

 • Využitie: nenáročné na kapacitu ako doplnok www stránok, využitie na HV, jednoduchá možnosť vytvorenia, každý môže byť hud. Skladateľ

 • Zápis v notách, následne tlač…

 • Všetky spomínané formáty je možné využiť na vytváranie multim.prezentácií alebo súborov vo formáte HTML

INTERNET: Real Audio- streaming priame prehrávanie, bez nahrávania súboru na HD. priame prehrávanie, bez nahrávania súboru na HD.

Takýmto spôsobom možno prehrať napr. video v pomere 1:5000 ( Niagarský vodopád cez vodovodný kohútik )

 • možnosť vyhľadávania zvukov a hudby vo všetkých spomínaných formátoch

 • programy a demá na editáciu

 • hudobné stránky (skladatelia, noty,…)

 • spestrenie výuky

 • využitie pri tvorbe WWW a multimediálnych prezentácií na webe

(návrat hore)


Niektoré adresy z oblasti:

www.musicsite.cz

J.S.BACH:  http://www.jsbach.org/

Mozart : http://www.mozartproject.org/

Jazz : Jazz : http://www.allaboutjazz.com/

Hudobný software:

www.bla.cz , www.cakewalk.com

freeware, shareware: www.shareware.com, http://www.freewarehome.com/

+ každý katalóg alebo vyhľadávač : www.superzoznam.sk, www.google.comwww.altavista.com, ……………….

Spracoval Mgr.Ľudovít Mačor (Lolo) www.zsdilong.sk/lolo/ 

E-mail: E-mail: lolo@zsdilong.sk 

(návrat hore)

úvodná stránkaprojektylinkyprezentácieIKT v HVdokumentyk predmetom

publikácieCD-ROMnámetyvideo CD-DVDsoftvérMIDI, MP3piesne v notách

diskusia k HV

Napíšte správcovi stránok

lolo@zsdilong.sk

.

© Projekt Infovek

Posledná zmena: 10. decembra 2009