:: Index
  :: Skladatelia
  :: Hudobné obdobia
  :: Hudobné formy
  :: Hudobné nástroje
  :: Náuka o hudbe
  :: Dokumenty pre učiteľov
  :: Linky
   
  Copyright 2005 Mgr. Darina Feková
  Design by Mastercom
Hudobní skladatelia

V tejto sekcii nájdete informácie o vybraných svetových a slovenských skladateľoch a interprétoch.

SEKCIE : slovenskí a českí skladatelia l zahraniční skladatelia

Rozdelenie podľa období : skladatelia romantizmu l skladatelia 20. storočia

Poradie podľa abecedy : A | B | C | Č | D | G | H | K | M | O | S | T | Z

A

TIBOR ANDRAŠOVAN ( 1917 )
Tibor Andrášovan

Slovenský skladateľ a dirigent. Študoval na konzervatóriu v Bratislave a v Prahe. V rokoch 1946 - 1954 pôsobil v SND a v rokoch 1955 - 1958 v SĽUK-u ako umelecký vedúci.
Tvorba : Opera Biela nemoc, opereta Pánska volenka, balety Orfeus a Eurydika, Pieseň mieru, Slávnosti slnovratu, Ikarus, skladby pre slovenské súbory, úpravy ľudových piesní, zbory, filmová a scénická hudba...

B
JÁN LEVOSLAV BELLA ( 1843 - 1936 )
Ján Levoslav Bella Priekopník slovenskej národnej hudby a prvý slovenský hudobník európskeho rozhľadu. Študoval teológiu a hudbu. Pôsobil v Banskej Bystrici, Kremnici, v Sibini v Rumunsku, vo Viedni a v Bratislave.
Tvorba : opera Kováč Wieland, symfonická báseň Osud a ideál, kantáta Svadba Jánošíkova

LADISLAV BURLAS ( 1927 )
Ladislav Burlas Hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg. Študoval estetiku a hudobnú vedu na Univerzite Komenského a kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave, neskôr na VŠMU. Zastával viacero verejných funkcií. Jeho skladby získali viacero ocenení.
Tvorba : Metamorfózy krás, Symfonický triptych, Spievajúce srdce, skladby pre deti (4 ročné obdobia, Deti z nášho domu..), hudba pre film, úpravy folklóru...

VILIAM FIGUŠ - BYSTRÝ ( 1875 - 1937 )
Viliam Figuš Bystrý Autor prvej slovenskej opery Detvan. Pôsobil ako profesor hudby na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Kompozične sa vzdelával sám. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval stredoslovenskou ľudovou piesňou.
Tvorba : kantáta Slovenská pieseň, umelé piesne, zbory, klavírne, organové a orchestrálne skladby.

C
JÁN CIKKER ( 1912 - 1989 )
Ján Cikker Hudobný skladateľ a pedagóg. Študoval na pražskom konzervatóriu kompozíciu, hru na organe a dirigovanie. V štúdiu kompozície pokračoval na Majstrovskej škole u V. Nováka. V dirigovaní sa zdokonaľoval vo Viedni. Svojou tvorbou upútal aj zahraničie, predovšetkým svojimi deviatimi operami.
Tvorba : opery J. Jánošík, Vzkriesenie, Beg Bajazid,... skladby pre deti, film, SĽUK, Lúčnicu, zborové a orchestrálne skladby...
D

ANTONÍN DVOŘÁK ( 1841 - 1904 )
Dvořák už veľmi mladý prenikol do rozkvitajúceho českého národného hnutia, keď hral pod Smetanovým vedením v pražskom Národnom divadle. Ako veľa iných súdobých skladateľov, aj on mal operné ambície, ktoré boli často odsúdené na neúspech. Jeho genialita však spočíva v Slovanských tancoch, kde sa mohol naplno rozvinúť jeho úžasný talent v oblasti melodiky.
Tvorba: 24 opier, 9. symfónia e-mol Z nového sveta,...

 

G
VLADIMÍR GODÁR ( 1965 )
Vladimír Godár Hudobný skladateľ, muzikológ, redaktor a pedagóg. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave hru na klavíri a kompozíciu. Neskôr v kompozícii pokračoval na VŠMU v Bratislave a vo Viedni.
Tvorba : Orchestrálne a zborové skladby, skladby pre deti a film, Letné obrázky, Tri skladby, Variácie, Talizman...

H
JURAJ HATRÍK ( 1941 )
Juraj Hatrík Hudobný skladateľ a pedagóg. Vyštudoval kompozíciu, teóriu hudby, estetiku a hudobnú psychológiu. Pôsobil ako učiteľ na konzervatóriach v Košiciach, v Bratislave a na VŠMU, ako aj na univerzitách v Nitre a v Prešove. Medzi jeho záľuby patrí literatúra a poézia. Vo svojich dielach rád využíva kontrast ako je dobro a zlo, láska a nenávisť, život a smrť, fantázia a realita.
Tvorba : Opera Štastný princ, rozprávka Mechúrik Koščúrik s kamarátmi, spevohra Statočný cínový vojačik, orchestrálne a zborové skladby, hudba pre sólové nástroje a pre film.

IVAN HRUŠOVSKÝ ( 1927 )
Ivan Hrušovský Hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg. Študoval hudobnú vedu, filozofiu a estetiku na Univerzite Komenskéhu a zároveň kompozíciu na bratislavskom konzervatóriu, neskôr na VŠMU. Jeho hudobná tvorba získala viacero ocenení. Vo svojej teoretickej činnosti sa venoval najmä hudbe 20. storočia, zvlášť vývinu modernej slovenskej hudby.
Tvorba : Pastorálna suita, Sen o človeku, Musica nocturna, skladby pre deti (Jarná lúka, Čarovanie...),...

K
DEZIDER KARDOŠ ( 1914 - 1991 )
Dezider Kardoš Hudobný skladateľ a pedagóg. Ešte ako študent gymnázia bol prijatý na Hudobno - dramatickú akadémiu, kde študoval kompozíciu. Zároveň navštevoval prednášky z hudobnej vedy, estetiky a dejín umenia na FF UK. Neskôr študoval na kompozičnej Majstrovskej škole V. Nováka na Pražskom konzervatóriu.
Tvorba : komorné a orchestrálne skladby, skladby pre sólové nástroje, úpravy folklóru, hudba pre film a rozhlas, Piesne o láske, Hrdinská balada, Dúha nad Slovenskom...

M
ALEXANDER MOYZES ( 1906 - 1984 )
Alexander Moyzes Slovenský skladateľ a pedagóg, zakladateľ slovenskej symfonickej hudby. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval zbojníckou a trávnicovou lyrikou. Jeho celoživotné dielo zahŕňa všetky základné vokálne a inštrumentálne žánre.
Tvorba: 7 symfónií, Tance z pohronia, suita Dolu Váhom, opera Udatný kráľ, Baladická kantáta, úpravy ľudových piesní a tancov pre rozhlas, SĽUK, Lúčnicu,...

MIKULÁŠ MOYZES ( 1872 - 1944 )
Mikuláš Moyzes Slovenský skladateľ, organista a pedagóg. Vo svojej tvorbe sa snažil zlúčiť realistické hudobné znaky slovenskej ľudovej piesne s národnostno - romantickým hudobným štýlom. Bol jedným z prvých tvorcov baladického slohu v slovenskej hudbe.
Tvorba : balada Ctibor, Tri ženské zbory, Malá vrchovská symfónia, úpravy ľudových piesní, hudobno - pedagogické práce...

O
ANDREJ OČENÁŠ ( 1911 - 1995 )
Andrej Očenáš Slovenský skladateľ a pedagóg. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval slovenskou ľudovou piesňou. Výraznou črtou jeho hudby bola programovosť.
Tvorba : Rok na dedine, suita Ruralia Slovaca, Vzkriesenie, úpravy
ľudových piesní...

S
BEDŘICH SMETANA ( 1824 - 1884 )
Narodil sa v Litomyšli a zomrel v Prahe. Patrí k zakladateľom českej národnej hudby. Koncertoval už ako 6 - ročný. Hudbu študoval v Plzni a Prahe. Neskôr odišiel do Göteborgu, kde pôsobil ako dirigent a učiteľ hudby. V roku 1861 sa vrátil do Prahy, kde sa stal dirigentom Prozatímního divadla. Všetok svoj voľný čas venoval kompozícii, avšak v najväčšom tvorivom období ho postihla ťažká choroba - ohluchol.
Tvorba : opery : Hubička, Tajemství , Čertova stěna, Čert a káča, Prodaná nevěsta,... symfonické dielo Má vlast, České tance, polky, zborové a komorné skladby

 

EUGEN SUCHOŇ ( 1908 - 1993 )
Eugen Suchoň Hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik. Bol tvorcom základov modernej slovenskej hudby a tvorcom prvej slovenskej národnej opery. Vo svojej tvorbe bol inšpirovaný slovenskou ľudovou melodikou. Ako jeden z prvých slovenských skladateľov prenikol na zahraničné koncertné pódiá a operné scény.
Tvorba : opery Krútňava a Svätopluk, kantáta Žalm zeme podkarpatskej, Metamorfózy, 4 mužské zbory O horách, piesňový cyklus Nox et solitudo, úpravy slovenských ľudových piesni, pedagogické a teoretické práce...

T
MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ ( 1881 - 1958 )
Mikuláš Schneider-Trnavský Skladateľ, dirigent a pedagóg. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Centrom jeho tvorby bola piesňová lyrika.
Tvorba : piesňové zbierky Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca, Piesne o matke, opereta Bellarosa, úpravy slovenských ľudových piesní, skladby pre mládež...

Z
ILJA ZELJENKA ( 1932 )
Ilja Zeljenka Hudobný skladateľ. Popri gymnáziu študoval harmóniu, kontrapunkt a klavír. Po maturite vyštudoval kompóziciu na VŠMU v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako slobodný umelec. Za svoje hudobné skladby získal viacero domácich i zahraničných ocenení.
Tvorba : skladby pre rôzne hudobné nástroje, zborové a orchestrálne skladby, skladby pre deti, divadlo a film, Tri skladby, Husľové duetá, Spomienka, Premeny lásky, Syn človeka...