:: Index
  :: Skladatelia
  :: Hudobné obdobia
  :: Hudobné formy
  :: Hudobné nástroje
  :: Náuka o hudbe
  :: Dokumenty pre učiteľov
  :: Linky
   
  Copyright 2005 Mgr. Darina Feková
  Design by Mastercom

Hudobné nástroje

Všetko o hudobných nástrojoch práve TU. Databáza obsahuje 55 hudobných nástrojov.

PODSEKCIA : rozdelenie hudobných nástrojov

Poradie podľa abecedy : A | B | C | Č | E | F | G | H | K | L | M | O | P | S | T | U | V | X | Z

A

AKORDEÓN

Je to klávesový hudobný nástroj, ktorého hlavné časti sú : melodická časť, mechy a sprievodná časť. Notuje sa v husľovom kľúči pre pravú ruku a v basovom kľúči pre ľavú. Podľa počtu basov rozlišujeme akordeóny na malé (12 - 24 basov), stredné (48 basov) a veľké (80 - 120 basov). Tento nástroj má veľké hudobné možnosti. Používa sa ako sólový, alebo sprievodný.

ANGLICKÝ ROH

Je to v podstate altový hoboj. Vznikol v 1. polovici 18.storočia z poľovníckeho hoboja. Jeho tón vzniká rozochvením dvoch plátkov strojčeka. Nástroj je dlhý 80 až 90 cm, má 6 otvorov a 15 - 18 klapiek. Notuje sa v husľovom kľúči, ale znie o kvintu nižšie. Od začiatku 19. storočia sa používa v symfonickej a opernej hudbe.

B

BALALAJKA

Je to typický ukrajinský hudobný nástroj. Má trojuholníkový tvar a dlhý krk. Balalajka má 3 struny ladené v kvartách. Prvé dve sú ladené unisono. Rozlišujeme balalajky : picollo, prim, sekund, altovú, basovú a kontrabasovú.

BASS - GITARA
Patrí k elektromechanickým nástrojom. Tón sa na ňom tvorí kmitaním strún (Má ich 4). Zvuk sa elektricky sníma, zosilňuje a pretvára. Jej tvar je rôzny. Bass - gitara patrí k najpoužívanejším hudobným nástrojom súčasnosti.
BENDŽO

Je to brnkací hudobný nástroj portugalského pôvodu. Vyrába sa v rôznych veľkostiach a s rôznym počtom strún (5 - 9). Jej kovové struny sú ladené v kvintách. Bendžo je typickým nástrojom country. Notuje sa v husľovom kľúči.

BONGÁ

Vznikli v Južnej Amerike. Používajú sa dva bubny o priemere 22cm a 18 cm, ktoré sú spojené dreveným trámcom. Rozochvievajú sa úderom prstov, alebo paličiek. Notujú sa v medzerách 5-linajkovej notovej osnovy.

C

CITARA
Zľudovený brnkací plošný chordofón alpských krajín s piatimi strunami nad pražcovým hmatníkom a s väčším počtom strún pre sprievod. Vznikla v 2. polovici 18. storočia.
CIMBAL

Je to ľudový hudobný nástroj lichobežníkového tvaru, ktorého struny sa rozochvievajú drevenými paličkami obloženými vatou, alebo plsťou. Struny sú ladené chromaticky od E po e 3. K tlmeniu a ozvučeniu strún sa používa pedál. Notuje sa v husľovom a basovom kľúči.

Č

ČEMBALO
Brnkací strunový nástroj, ktorý vznikol koncom 14. storočia zo stredovekej harfy a používal sa do konca 18. storočia. Pre rezonančnú skriňu je typický tvar pravouhlého trojuholníka so zaoblenými rohmi. Klaviatúra čembala bývala aj dvojmanuálová. Malé typy čembala sú spinet a virginal.
ČINELY
Činely sú nástroje rôznych veľkostí z kovovej zliatiny. Tvarom pripomínajú taniere. Ich pôvod je v starobylých ázijských a egyptských hudobných nástrojoch. Do Európy sa dostali v 17. storočí a dnes sú súčasťou symfonických a dychových orchestrov. Používajú sa na zdôraznenie rytmu a pre zvukový efekt.

E

ELEKTRICKÁ GITARA
Je jednou z najrozšírenejších mechanicko-elektrických hudobných nástrojov. Jej nové tvary majú väčšinou pevný trup, bez kruhového výrezu. Struny sa ladia ako u normálnej gitary. Má väčšinou šesť strún. Zvuk sa zachytáva elektromagnetickými snímačmi.

F

FAGOT
Je to drevený dychový hudobný nástroj (basový). Jeho tón vzniká rozochvením dvoch plátkov strojčeka. Vyrába sa z javorového dreva. Vznikol začiatkom 16. storočia. Má 5 dierok, 16 - 22 klapiek, dĺžku 245 cm, ladenie C. Notuje sa v basovom, husľovom i tenorovom kľúči.
FLAUTA
Dychový hudobný nástroj, ktorý sa vyrába z kovu. Pozostáva z troch dielov : hlavice, stredného dielu a nôžky. Využíva sa ako sopránový sólový nástroj, ako aj orchestrálny nástroj. Ladenie nástroja je C. Notuje sa v husľovom kľúči.

G

GAJDY

Gajdy patria k starým ľudovým nástrojom. Boli obľúbené už v staroveku a stredoveku. Dnes sú typickým nástrojom v Škótsku, Rumunsku a na Sicílii. Ladenie je rôzne. Rozsah je 6 - 8 tónov. Notuje sa v husľovom kľúči.

GITARA
Strunový hudobný nástroj známy už v staroveku. Je najobľúbenejším hudobným nástrojom Španielov a latinsko - amerických národov. Na gitare možno hrať melódiu, ako aj akordický sprievod. Tvorí pravidelnú súčasť orchestrov tanečnej hudby. Má šesť strún.
GONG
Je kovový plošný nástroj rôznych veľkostí, do ktorého sa udiera plstenou paličkou. Tvarom pripomína väčší tanier. Vyrobený je z kovu, najčastejšie z brondzu. Pochádza zo starovekej Ázie. Od konca 18. storočia je nástrojom symfonického orchestra. Vyznačuje sa dlhoznejúcim vlnivým tónom.
GUSLE
Juhoslovanský ľudový jednostrunový sláčikový hudobný nástroj.

H

HARFA

Je to hudobný nástroj trojuholníkového tvaru, ktorý pochádza už z čias Sumerov a Egypťanov. Je vysoká 175 - 180 cm. Prelaďuje sa prostredníctvom mechanizmu ovládaného pedálmi. Má aj tlmiaci pedál. Notuje sa v husľovom a basovom kľúči. Rozsah harfy je Ces1 - fes4. Má 47 strún a sedem pedálov. Harfa je dokonalým sólovým nástrojom, avšak používa sa aj ako súčasť symfonického orchestra.

HARMÓNIUM
Ladený idiofón s klávesnicou so sústavou prierazných kovových jazýčkov rozozvučovaných vháňaným alebo vysávaným zvukom pomocou nožných mechov.
HELIGÓN

Je to basová, alebo kontrabasová tuba. Vznikla v 19. storočí. Zvyšok viď. TUBA.

HOBOJ
Je to drevený dychový nástroj, sopránový, oktávový. Vyvinul sa v 17. storočí vo Francúzsku. Je dlhý 60 - 65 cm, vyrába sa z dreva, kovu, ale aj umelej hmoty. Notuje sa v husľovom kľúči, má C ladenie. Vydáva nežné melódie.
HUSLE
Husle sú jedny z najklasickejších štvorstrunových nástrojov. Do Európy sa dostali v 10.storočí. Vyrábajú sa z tvrdého javorového dreva. Okrem obvyklej veľkosti sa používajú aj husle dámske 7/8 a žiacke 1/4, 1/2, a 3/4. Majú štyri struny g-d1-a1-e2 ladené v kvintách. Zapisujú sa v husľovom kľúči. Husle majú veľké tónové možnosti, znejú krásne v kantiléne vo všetkých polohách.

K

KASTANETY
kastanety

Používali sa už v starovekej Ázii. Sú to dve malé 3 - 6 cm široké, tvrdé drevené misky spojené šnúrkou. Sú veľmi obľúbené v ľudovej hudbe Španielska, Talianska a Južnej Ameriky. Používajú sa aj v symfonickej hudbe. Ich zvuk je veľmi ostrý a klopkavý.

KEYBOARD
Je to typický elektrofonický nástroj, ktorý tvorí tón, zosilňuje ho a farebne dotvára výlučne elektronicky. Hráč si volí výšku, hlasitosť a farbu tónov na hracom pulte. Prostredníctvom neho sa dá rozoznieť viac ako 8 oktáv. Keyboard môže vydávať mohutné, ale aj nežné tóny, ako aj tóny farebne podobné známym hudobným nástrojom.
KLARINET
Jednoplátkový dychový drevený nástroj. Vznikol koncom 17. storočia z altovej šalmaje. Vyrába sa z ebenového dreva, ale aj z umelej hmoty a kovu. Podľa výškových rozsahov sa klarinety delia na klarinety sopránové, altové a basové, v rôznych ladeniach (B, A, Es).
KLAVÍR
Je to strunový hudobný nástroj. Vznikol začiatkom 18. storočia z čembala a klavichordu. Struny rozoznievajú údery kladiviek. Sú oceľové - dvojité, trojité a najhlbšie je ovinuté medeným drôtom. Klavír má dva, alebo tri pedále. Notuje sa na dvoch notových osnovách v husľovom a basovom kľúči. Je významným sólovým, komorným i koncertným nástrojom.
KONTRABAS

Kontrabas je najväčší a najhlbší sláčikový strunozvučný hudobný nástroj. Jeho štyri struny E1-A1-D-G sú ladené v kvartách. Pri hre je kontrabas opretý krátkym bodcom o zem. Hráč buď stojí, alebo sedí na vysokej stoličke. Kontrabas je základom orchestra, vedie basový hlas, no hrá i sólové partie.

KONTRAFAGOT
Je to dychový drevený nástroj. Hlasovo je hlbší ako fagot. Má 482 - 593 cm. Notuje sa v basovom kľúči, ale znie o oktávu hlbšie. Sólový zvuk má neobyčajne silný výraz dramatického napätia.

L

LESNÝ ROH
Je to plechový dychový nástroj. Vyvinul sa z európskych rohov v 17. storočí. Tón sa tvorí pomocou nátrubku a záklopkového mechanizmu. Notuje sa v husľovom a basovom kľúči. V symfonickom orchestri sa používa ladenie F. Lesný roh sa využíva najmä na vykreslenie prírody, lesa a poľovačky.
LUTNA
Tento hudobný nástroj bol rozšírený už v starovekých národných kultúrach. V Európe bola lutna v 15. - 17. storočí najrozšírenejším domácim nástrojom. Väčšinou sa používala ako sprievod k spevu. Notuje sa v husľovom kľúči. Tónový rozsah je od E do a2, prípadne až do c3.

M

MALÝ BUBON
Patrí k dvojblanovým rytmickým nástrojom orchestra. Má kovový plášť. Na spodnej blane má pripevnené 3 - 4 kovové struny. Udiera sa naň dvoma drevenými paličkami. Malý bubon pôsobí ako výrazný rytmický prvok. Notuje sa v husľovom kľúči na tóne c 2.
MANDOLÍNA
Je to strunový brnkací nástroj lutnového typu, s krátkym štíhlym pražcovým krkom. Vyskytuje sa v Taliansku od 16. storočia ako ľudový nástroj v rôznych druhoch a veľkostiach, so 4 - 6 dvojmo vedenými strunami. Ladená je ako husle. Do Európy prenikala od 18. storočia.
MARACAS
Hudobný nástroj u nás známy pod pojmom rumba - gule. Pozostáva z jedného páru vydlabaných a vysušených tekvíc, alebo kokosových orechov, naplnených suchými zrnami, alebo drobnými kamienkami. U nás sa vyrába z dreva, alebo umelej hmoty. Pri potriasení vydáva chrastivý zvuk.
MARIMBA
Je to xylofónový nástroj černošského pôvodu. Chromatický tónový rozsah je f-f3, aj väčší.

O

ORGAN

Je to najväčší hudobný nástroj. Jeho stavba je veľmi zložitá. Hlavné časti orgánu sú : vzduchový mechanizmus, píšťaly a mechanizmus hry. Píšťaly sú buď drevené, alebo kovové. Čím kratšia je píšťala, tým vydáva vyšší tón. Farba tónu sa riadi šírkou píšťaly, druhom materiálu a jej tvarom. Notuje sa na troch notových osnovách od C2 až po c5.

P

PIANÍNO
Je to malý typ klavíra. Rozsah, notácia a technika pianína je totožná s klavírom. Zvuk má slabší, preto sa používa ako domáci, školský a cvičný nástroj.
PIKOLA
Je to malý dychový kovový nástroj. Je o polovicu menší ako priečna flauta, avšak znie o oktávu vyššie. Svojím zvukom zosilňuje vysoké tóny symfonického orchestra. Používa sa na vyjadrenie veselej, až grotesknej nálady, ako aj neobvyklej dramatičnosti.
POZAUNA
Inak povedané trombón. Je to plechový dychový nástroj, ktorý má korene už v ranom stredoveku. Dnešný symfonický orchester využíva tenorovú a basovú pozaunu. Dĺžka tenorovej pozauny v B ladení je 269 cm, basovej v F cca 368 cm. V modernej populárnej hudbe, zvlášť v džezovej sa používajú zvláštne zvukové efekty, a to vďaka pozaunovému dusítku kužeľovitého tvaru.

S

SAXOFÓN
Saxofón je sopránový, altový, tenorový, barytónový, jednoplátkový drevený dychový nástroj. Vznikol v 19. storočí. Vyrába sa z pakfónového kovu, alebo zo striebra. Najčastejšie sa používa v tanečných a džezových orchestroch. V symfonickom orchestri sa využíva zriedka. Vyrába sa v rôznych veľkostiach a s rôznym ladením. Notuje sa v husľovom kľuči.

T

TAMBURÍNA

Rytmický nástroj, ktorý má svoj pôvod v Ázii a do Európy sa dostal na začiatku stredoveku. Hráč udiera prstami na blanu, alebo nástrojom o lakeť, o koleno... Notuje sa v husľovom kľúči na tóne a1. Je to veľmi obľúbený hudobný nástroj, ktorý sa najviac používa v južnej Európe.

TRIANGEL
Je to voľne zavesený kovový trojuholník, do ktorého sa udiera kovovou tyčkou. Stal sa súčasťou symfonického orchestra, kde zjasňuje zvuk. Notuje sa v husľovom kľúči na tóne c2.
TRÚBKA
Je plechový dychový hudobný nástroj. Pochádza z dávnych dôb. V dnešnej podobe je trúbka valcovitá plechová trubica s troma záklopkami. Vyrába sa z mosadzného plechu, alebo zo striebra. V klasickej hudbe sa využívajú trúbky rôznych ladení - C, B, A, D, Es, E. Notácia je v husľovom kľúči.
TUBA
Rozlišujeme basovú a kontrabasovú tubu. Tuba patrí medzi najhlbšie nástroje. Zostrojená bola na začiatku 19. storočia. Telo tuby má až 5 dielov stočených do obdĺžnikovej slučky. Používa sa v symfonickej hudbe a dychových orchestroch.
TYMPÁNY
Je to rytmický blanozvučný nástroj symfonického orchestra. Tón tympánu vzniká úderom paličky na napnutú blanu, ktorá sa rozochveje. Najčastejšie sa používajú paličky s plstenou hlavou. Tympány sa notujú v basovom kľúči, tak ako znejú.

U

UKULELE
ukulele

Je to brnkací hudobný nástroj, ktorý pochádza z Havajských ostrovov. Svojím tvarom pripomína gitaru, no má o dve struny menej. Tento doprovodný nástroj sa notuje v husľovom kľúči. Jeho struny sú a1-d1-fis1-h1, alebo g1-c1-e1-a1.

ÚSTNA HARMONIKA
ústna harmonika Je to sústava ladených prierazných kovových jazýčkov, rozozvučovaných zvukom, vytvorená pod vplyvom čengu a drumble.

V

VEĽKÝ BUBON
Patrí k dvojblanovým rytmickým nástrojom orchestra. Má kovový plášť. Priemer má zvyčajne 75 cm. Udiera sa naň šliapadlom s plstenou hlavicou. Notuje sa v basovom kľúči na tóne c.
VIBRAFÓN
Taliansky Vibrafono. Vyludzuje sa na ňom tón jednoduchým úderom paličky na kovové doštičky. Patrí ku skupine bicích nástrojov s určitou výškovou hodnotou. Vynašiel ho Američan H. Winterhoff v roku 1924. Notuje sa v husľovom kľúči.
VIOLA
Tvarom a zložením sa podobá na husle, je však o 3 - 4 cm dlhšia. Jej štyri struny sú ladené v kvintách c-g-d 1-a1. Zapisuje sa v altovom a husľovom kľúči. Tón violy má tmavšie zafarbenie, väčšinou hráva clivé melódie. V orchestri sa používa ako sólový i sprievodný hudobný nástroj.
VIOLONČELO
Vyvinulo sa z huslí. Má štyri struny C-G-d-a, ktoré sú ladené v kvintách. Notuje sa v basovom kľúči. Violončelo je sólovým i sprievodným nástrojom. Pri hre sa drží medzi kolenami a opiera sa o zem kolíkom, zvaným bodec. Jeho celkový zvuk je veľmi rozmanitý.

X

XYLOFÓN

Do Európy sa dostal z Ázie asi v 15. storočí. Skladá sa zo sústavy ladených drievok a z rezonátorov. Tónový rozsah sa riadi počtom drievok, najčastejšie je od c1 do g3, až c4. Notuje sa v husľovom kľúči. Drievka sú ladené chromaticky. Hrá sa na ňom paličkami. Má krátky ostrý tón. Používa sa v symfonickom orchestri ako sólový nástroj.

Z

ZOBCOVÁ FLAUTA

Patrí k najstarším hudobným nástrojom. Využívala sa už v renesancii a baroku. V súčasnosti sa flauta vyrába z dvoch častí, z dreva, alebo umelej hmoty. Rozdeľujeme ju na : sopránovú, altovú, tenorovú a basovú.

ZVONKOHRA
Je to nástroj zložený z rôzneho počtu rôzne ladených zvonkov. Je známa už od staroveku. V symfonickom orchestri sa používa až od 18.storočia. Skladá sa z kovových plátkov, na ktoré sa udiera paličkami. Píše sa v husľovom i v basovom kľúči, no znie o oktávu vyššie.
ZVONY
Sú to dlhé kovové rúry, ktoré voľne visia na vešiaku. Sú ladené v chromatickej stupnici. Udiera sa do nich veľkou drevenou palicou, alebo paličkami ovinutými plsťou. Notujú sa v basovom kľúči. Ich rozsah je -D-g. Sú súčasťou symfonického orchestra.