:: Index
  :: Skladatelia
  :: Hudobné obdobia
  :: Hudobné formy
  :: Hudobné nástroje
  :: Náuka o hudbe
  :: Dokumenty pre učiteľov
  :: Linky
   
  Copyright 2005 Mgr. Darina Feková
  Design by Mastercom
Hudobné formy
 
Balet ( Barok )
Hudobno - scénické dielo, v ktorom sa obsah diela stvárňuje tancom.
Cantata da camera ( Barok )
Vokálno - inštrumentálna skladba zo 17.storočia svetského charakteru.
Canon ( Renesancia )
Dôsledná imitácia v dvoch, či viacerých hlasoch.
Capriccio ( Barok )
Názov skladby, ktorej nálada, obsah, alebo hudobná myšlienka vyjadruje rozmarný charakter.
Concerto ( Barok )
Hudobná skladba založená na koncertantnom princípe.
Concerto grosso ( Barok )
Druh inštrumentálnej hudby, ktorý vznikol v období baroka, založený na farebnom a dynamickom kontraste medzi sólovo a hromadne obsadenými nástrojmi.
Fúga ( Barok )
Vrcholný formový typ európskej imitačnej hudby, ktorý patrí k najvýznamnejším výdobytkom baroka.
Fugetta ( Barok )
Krátka jednoduchá fúga.
Humoreska ( Romantizmus )
Inštrumentálna hudobná skladba väcšinou pre klavír, známa od 19.storočia.
Chorál ( od 1. st. n.l. )
Jednohlasný duchovný spev katolíckej a protestantskej cirkvi.
Kantáta ( Barok )
Vokálno - inštrumentálna hudobná skladba 17.storočia.
Melodráma ( Romantizmus )
Hudba spojená s hovoreným slovom.
Moteto ( Barok )
Najdôležitejší hudobný druh polyfónnej hudby 13.-16. storočia v cirkevnej aj svetskej hudbe.

Musical ( 20. storočie )

Hudobno - zábavné divadlo, ktoré sa vyvinulo v 20. storočí v USA.
Noveleta
Malá novela, respektíve malá príhoda.
Opera ( Barok )
Hudobno - scénické dielo, v ktorom sa vokálna a inštrumentálna hudba, výtvarne, herecké a baletné umenie spájajú do jedného celku.
Opereta ( Barok )
Hudobno - scénické dielo, v ktorom sa hrá, spieva, tancuje a hovorí.
Oratórium ( Barok )
Cyklická vokálno - inštrumentálna skladba komponovaná pôvodne na duchovné námety, neskôr aj na svetské. Vzniklo v období baroka.
Passacaglia ( Barok )
Kontrapunktický variačný hudobný druh.
Pastorale
Skladba s pastierskym, prírodným, alebo dedinským námetom.
Polyfónia ( Renesancia )
Súčasné znenie viacerých samostatných melódií.
Rapsódia ( Romantizmus )
Hudobný druh, ktorý vznikol v období romantizmu, a ktorý čerpá z ľudovej hudby.
Rondo ( Klasicizmus )
Inštrumentálna skladba, v ktorej sa základná hudobná myšlienka strieda s niekoľkými vedľajšími.
Serenáda ( Klasicizmus )
Nočná hudba s ľúbostnou tématikou.
Sinfónia ( Barok )
Viachlasná inštrumentálna skladba.
Sonáta ( Barok )
Cyklická inštrumentálna skladba.
Sonatína ( Barok )
Sonáta menších rozmerov.
Sonátová forma ( Klasicizmus )
Vznikla v klasicizme a skladá sa z expozície, rozvedenia a reprízy.
Suita ( Romantizmus )
Inštrumentálna cyklická tanečná skladba.
Symfónia ( Klasicizmus )
Viacčasťová hudobná skladba pre symfonický orchester.
Symfonická báseň ( Romantizmus )
Viacčasťová hudobná skladba s určitým námetom, ktorá vznikla v romantizme.
Symfonický obraz ( Klasicizmus )
Programová skladba zameraná na vizuálne predstavy.
Toccata ( Barok )
Skladba fantazíjného charakteru.
Variácie ( Barok )

Samostatná uzavretá skladba, v ktorej sa hlavná hudobná myšlienka obmieňa rôznymi spôsobmi.