SÚŤAŽE

logo
Infovek

V roku 2005 bude vypustená najnovšia európska meteorologická družica a Ty s Tvojimi priateľmi môžeš vyhrať cestu do sídla EUMETSAT-u a zúčastniť sa na oslavách jej vypustenia naživo.
Pre toto a celú hromadu iných cien, sa zúčastni súťaže Mladý družicový meteorológ EUMETSAT, ktorá je otvorená pre študentov vo veku 15-16 rokov v školách po celej Európe....viac
Stránky: 
http://www.eumetsatcomp.org/slovakia/home.htm (slovenská verzia) 
http://www.eumetsatcomp.org/
(pre všetky jazyky)
PIKOFYZ
PIKOFYZ
Pikofyz je fyzikálny korešpondenčný seminár určený pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií. Počas školského roka sú organizované vždy dve časti - zimná a letná. V každej časti Pikofyzu sú 3 série po 8 úlohách, ktoré riešitelia dostávajú poštou domov.

WWW stránkaPikofyz

fyzIQ
FYZIQ
Seminár z fyziky pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty OG, ktorí si takto korešpondenčnou formou môžu porovnať svoje vedomostné kapacity z prebranej látky.

WWW stránkafyzIQ

FKS
FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR (FMFI UK)
FKS - fyzikálny korešpondenčný seminár organizujú študenti a profesori Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Súťaží sa v dvoch kategóriách: A-starší a B-mladší. Kategória A je určená pre tretiakov a štvrtákov (riešiť ju môžu aj mladší), kategóriu B môžu riešiť prváci a druháci (alebo aj mladší žiaci ZŠ)

WWW stránkaFKS

 
FYZIKÁLNY KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR (PRIF UPJŠ)
korešpondečný seminár je určený žiakom 7.-8. ročníka ZŠ, zapojiť sa však môže ktokoľvek

WWW stránkafks

FYZIKÁLNÍ KORESPONDENČNÍ SEMINÁŘ

 je určen pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku


WWW stránkaFYKOS  


bude bolo

aktuality
    cd-čka    
 
paticka
© Projekt INFOVEK
Posledná zmena:
;