DOKUMENTY logo Infovek
ZÁKLADNÉ ŠKOLY Učebné osnovy z FYZIKY pre 6. až 9. ročník ZŠ (doc - 135kB)
Vzdelávacie štandardy pre základné školy - 2. stupeň
(pdf súbor 2 088 kB)
GYMNÁZIÁ 8-ročné Fyzika - povinný učebný predmet
GYMNÁZIÁ 4-ročné
Učebné osnovy
Fyzika - povinný učebný predmet
Seminár z fyziky - voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku

Cvičenie z fyziky - voliteľný predmet v 2., 3. a 4. ročníku

Technické aplikácie fyziky - voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku

Elektronika - voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku

Audiotechnika a videotechnika - voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku

Cvičenie z fyziky - nepovinný predmet v 1., 2., 3. a 4. ročníku

Elektronika - nepovinný predmet v 3. a 4. ročníku

Audiotechnika a videotechnika - nepovinný predmet v 1., 2., 3. a 4. ročníku

Vzdelávacie štandardy
Návrh maturitnej skúšky z fyziky a katalóg cieľových požiadaviek (doc - 680 kB)

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Učebné osnovy
Vzdelávacie štandardy - návrh
STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA 4.ročné Učebné osnovy
Vzdelávacie štandardy - návrh
3.ročné Učebné osnovy - navrh
Vzdelávacie štandardy - návrh
2.ročné Učebné osnovy - fyzika povinný predmet
Vzdelávacie štandardy
nadstavbové Učebné osnovy - fyzika voliteľný predmet

Učebné osnovy (pre učebné odbory 2439 2 lakovník, 2466 2 09 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá, 2687 2 autoelektrikár)

adresa Štátneho Pedagogického Ústavu http://www.statpedu.sk/ 

bude bolo

aktuality
cd-čka

paticka
© Projekt INFOVEK
Posledná zmena: NAJ - štatistika prístupov
;