Nadpis ETV
linka

Problematika etickej výchovy

Súčasný trend vývinu spoločnosti je orientovaný skôr na materiálnu stránku života. Častokrát sa stáva, že zabúdame na ľudský faktor, z čoho vyplývajú viaceré negatíva. Medzi tie najvýraznejšie patrí zanedbávanie výchovy detí. Preto sme privítali skutočnosť, že v tomto školskom roku bol zavedený na 1. stupni ZŠ predmet etická výchova. Tento predmet je povinne voliteľný v alternácii s náboženskou výchovou. Do istej miery je problém v tom, že učiteľom ani širokej verejnosti nie je celkom jasné čo etická výchova môže ponúknuť  deťom a v konečnom dôsledku i spoločnosti.

V tejto dobe sa už pomaly končí prvé vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ a môžeme s čistým svedomím povedať, že sa nám lektorom podarilo učiteľov zasvätiť do tajov etickej výchovy. Učitelia,  ktorí učia v 1. ročníku ZŠ sú nadšení. Prichádzajú k názoru, že by etická výchova mala byť povinná pre všetkých.  Alternácia s náboženskou výchovou neumožňuje všetkým deťom zážitkovou formou objavovať nedozierne možnosti vlastnej osobnosti a utvárania pozitívnych vzťahov v spoločenstve. Ide predovšetkým o
  • lepšie spoznanie  seba samého, svojich silných a slabýchstránok,
  • zlepšenie komunikácie medziľuďmi,
  • pozitívneprijímanie a hodnotenie iných,
  • podnecovanie tvorivéhomyslenia,
  • tvorivé anenásilné riešenie konfliktov
  • pochopenie a spoluúčasť naprežívaní a problémov iných,
  • a v konečnom dôsledku  o ústretovú spoluprácu  a nezištnú pomociným.

Neboli by sme objektívni, keby sme tvrdili, že všetko ide hladko a bez problémov. Nechýba nám však chuť ani odvaha tieto problémy riešiť. Niekedy stačí tak málo – obyčajná podpora a pochopenie verejnosti.

Mgr. M. Pierogová, Mgr. E. Dubeňová, Mgr. Z. Obstová, Mgr. Ľ. Jakabová
Lektorky etickej výchovy
ZŠ Bieloruska, Bratislava

Vyzývame všetkých záujemcov k prispeniu do zbierky prezentácii k etike!

paticka
© Projekt Infovek
Posledná zmena:
Aktuality Námety Dokumenty Projekty Hry a aktivity Príspevky Diskusné fórum Kontakt Linky Materiály Výroky a citáty Vo vyučovaní Zvyky a tradície Etický kódex