Nadpis ETV
linka

Reč ľudského tela

Reč ľudského tela prezrádza viac ako tisíc slov

Reč ľudského tela, vyjadrujúca také pocity, ako sú radosť, hnev a smútok, záujem a prekvapenie, strach a zlosť, odpor, pohŕdanie a hanblivosť, je aj za hranicami svetových morí rovnaká. Tieto znaky sú spoločným dedičstvom celého ľudstva. Gestá majú spoločný svetový jazyk. Ale majú aj svoje nárečia. V priebehu dlhých rokov sa veda o reči ľudského tela rozvinula a zozbierala viac ako milión neúmyselných gest. Na pôvod jednotlivých gest nemajú výskumníci rovnaké názory. Náš jazyk sa počas tisícročí zmenil. Len v mnohých gestách sme si zostali verní. Sú dedičstvom z pradávnych čias. Naše ruky, ramená a nohy nehovoria o nič menej ako náš jazyk. Podobne ako slová môžu byť viacvýznamové aj gestá. Jednoznačný význam dostávajú až v spojení s inými gestami, presne tak ako slová, ktoré sú viacvýznamové bez spojenia s inými slovami. Reč ľudského tela má svoju vlastnú gramatiku a interpunkciu. Každé gesto má hodnotu slova. A slovo vytrhnuté z kontextu, ako všetci dobre vieme, dostáva rozličné významy. Len ucelený súbor gest vypovedá pravdu o tom, čo sa skrýva za slovami. Uvedomujme si aj reč vlastného tela. Pomôže nám pri sebapoznávaní.

KDE KTO SEDÍ, ČÍM JE A ČÍM BUDE
SEDENIE ALEBO STÁTIE JE VYJADRENÍM POSTOJA
RUKY ROZPRÁVAJÚ
BARIÉRY Z RÚK A NOH
MOCENSKÉ HRY ÚTOČNÍKOV A OPONENTOV
HRA O TAJOMSTVE MODRÉHO DYMU
HRA S PRIESTOROM
SPOLOČENSKÉ POSEDENIA

Ak sa naučíte porozumieť reči ľudského tela, pomôže Vám to orientovať sa v rôznych životných situáciách, presne porozumiete mnohým gestám bez toho, aby ste sa museli na niečo pýtať a hlavne vtedy, ak váš partner nemá z rôznych dôvodov záujem komunikovať. Porozumieť druhým, ale aj sám sebe je veľmi dôležité aj keď stále veľmi zložité.
Pri štúdiu rôznych publikácií som sa stretla s knihou, ktorá mi v tomto smere veľmi pomohla. Viem, že dnes je okolo nás mnoho informačných zdrojov a niekedy sme nimi priam zaplavení. Dovolila som si touto formou priblížiť Vám základné myšlienky a rady ako porozumieť "reči ľudského tela" a zároveň dať návod využiť tieto informácie aj na hodinách etickej výchovy.

ERHARD THIEL "REČ ĽUDSKÉHO TELA PREZRÁDZA VIAC AKO TISÍC SLOV", Bratislava 1993, s. 139

Spracovala: Mgr.Lenka Mihalicová
Kontakt: okamih@gymtut.edu.sk

Vyzývame všetkých záujemcov k prispeniu do zbierky prezentácii k etike!

paticka
© Projekt Infovek
Posledná zmena:
Aktuality Námety Dokumenty Projekty Hry a aktivity Príspevky Diskusné fórum Kontakt Linky Materiály Výroky a citáty Vo vyučovaní Zvyky a tradície Etický kódex