Nadpis ETV
linka

Práva dieťaťa

Deti majú svoje práva. Majú právo na ochranu, výchovu, výživu a lekársku opateru, aby som ich uviedla len niekoľko.

Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek, má právo vyrásť v podmienkach dôstojných človeka. Zdá sa to úplne logické a iste sa nenájde nik, čo by tvrdil opak. Skutočnosť však vyzerá inak. Každý deň sa rodia deti, ktoré pravdepodobne nikdy nespoznajú všetko to, čo je pre naše deti samozrejmosťou. Deti sú vykorisťované, nemôžu vyrastať vo svojich vlastných rodinách, pretože v ich vlasti zúri vojna. Deti nemajú dostatok jedla, nemajú možnosť rozvíjať sa. Sú deti, ktoré ani nevedia, že sa možno hrať.

V roku 1989 sme si pripomenuli 30.výročie vyhlásenia Deklarácie práv dieťaťa. Dúfame, že tohto roku mnohé krajiny uznajú konvenciu o právach dieťaťa. Bol by to významný krok smerom k lepšej budúcnosti pre všetky deti sveta.

Audrey Hepburn
bývalá Veľvyslankyňa UNICEF

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia

Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj

Právo na meno a štátnu príslušnosť

Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby

Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí

Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť

Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie

Právo na prednostnú ochranu a pomoc

Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním

Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva

Použitá literatúra:

"The Rights of the Child - Práva dieťaťa, UNICEF, Vydavateľstvo Mladé letá, Bratislava, 1990

Ak Vás zaujala naša stránka s aktuálnou problematikou, môžete aj Vy prispieť svojim postojom a názorom vo forme pekných obrázkov k jednotlivým z 10 práv dieťaťa, ktoré budú umiestnené na tejto stránke. Odporúčame internetovú stránku pre tých, ktorí sa chcú o danej problematike dozvedieť viac www.unicef.sk


Vyzývame všetkých záujemcov k prispeniu do zbierky prezentácii k etike!

paticka
© Projekt Infovek
Posledná zmena:
Aktuality Námety Dokumenty Projekty Hry a aktivity Príspevky Diskusné fórum Kontakt Linky Materiály Výroky a citáty Vo vyučovaní Zvyky a tradície Etický kódex