logo Infovek Odpady
EnvV > Materiály > Odpady

V prírode to, čo človek pomenoval odpadom, neexistuje. Všetko v nej má svoj cieť, zmysel, funkciu, a to nielen počas života, ale i po odumretí. Mŕtve rastlinné a živočíšne telá vytvárajú pôdu, rovnako ako výkaly či výlučky rastlín a zvierat. Biologický - prírodný systém sa zakladá na princípe kolobehu - to, čo zaniká, je základom niečoho nového, vznikajúceho.

To až človek výmyselník vytvoril nové materiály, predmety, ktoré po čase nepotrebuje, vymýšľa nové a nové veci, často takmer nepotrebné. Odpadkové koše sa plnia, skládky sa plnia, regály obchodov stále ponúkajú množstvá nových, lepších, kvalitnejších, modernejších, supervylepšených reklamou podporených výrobkov. Stali sme sa spoločnosťou konzumu - sme nároční na produkty a výrobky, uprednostňujeme veci jednorazové, krátko slúžiace.... Svojím správaním a životnou filozofiou hromadenie odpadkov podporujeme. Ale kam s nimi? Vystreľovať do vesmíru? Ukladať ich v Afrike, aby škodili iným, nie nám? Alebo si radšej vstúpime do seba a zmeníme svoj postoj k nim - a naším krédom sa stane šetrenie výrobkami, rozumné nakupovanie, minimalizácia odpadkov, ich triedenie a znovuvyužitie?

Čo je odpad
Z čoho sa skladá domáci odpad
Nebezpečné látky
Ako znížiť množstvo odpadu
Kompostovanie
Skládkovanie
Spaľovanie
Recyklácia
Záver


© 1999-2006 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006