logo Infovek staroveké Grécko
dejepis > námety > modely hodín > staroveké Grécko

Staroveké Grécko

Ročník: šiesty (Základná škola)
Téma: Staroveké Grécko
Typ hodiny: hodina zameraná na opakovanie.
Vyučovacie metódy: frontálne opakovanie, motivačný rozhovor, práca s Internetom, multimediálnymi CD, učebnicou, literatúrou, diskusia.
Vyučovacie pomôcky: počítač, Internet, multimediálne CD Křížem krážem staletími a Pod slnkom Hellady, učebnica dejepisu pre ZŠ (Od staroveku k stredoveku), literatúra (E. Petiška: Staré grécke báje a povesti, V.Zamarovský: Bohovia a hrdinovia gréckych bájí, Vzkriesenie Olympie, Za siedmimi divmi sveta, J. Boardman: Řecké umění,).
Výchovno-vzdelávacie ciele

Vzdelávacie ciele: upevnenie a zhrnutie vedomostí o starovekom Grécku z oblasti: športu, architektúry, armády a osobností. Využívanie počítačov a Internetu ako nástrojov pre získavanie vedomostí.
Výchovné ciele: uvedomiť si rozdiel medzi spravodlivou a nespravodlivou vojnou. Olympijské hry - obdobie pokoja a mieru.
Štruktúra hodiny
Organizačná časť: oboznámenie žiakov s témou hodiny, rozdelenie do skupín.
Vlastná práca žiakov: práca v skupinách:
  1. šport v starovekom Grécku - aké športy boli na OH, významní športovci, aký šport by si vybrali a prečo,
  2. umenie a architektúra - nájsť zaujímavé stavby, informácie o nich, obrázky, čo by postavili oni,
  3. armáda a vojny - nájsť informácie o významných vojnách, o armáde, v akej časti armády by chceli slúžiť,
  4. osobnosti a grécki bohovia - vyhžadať významné osobnosti, povesti o bohoch, s kým by sa chceli stretnúť a prečo.
Výstup: prezentácia po skupinách, diskusia - kto sa mal v starovekom Grécku dobre a prečo. Písomný výstup jedného žiaka zo skupiny v elektronickej alebo písomnej forme.
Vyhodnotenie: všímať si aktivitu žiakov, ich spoluprácu v skupine. Schopnosť využitia svojich vedomostí, ich spájanie s novo získanými poznatkami. Hodnotiť výstupnú prácu podža obsahu aj formy.
Odporúčané www-stránky: http://www.sikyon.com/index.html
http://members.aol.com/Donnclass/Greeklife.html
http://www.mujweb.cz/Kultura/martindupal/
http://antika.avonet.cz/
http://www.antiquus-historiae-via.sk/


©  Projekt Infovek
Posledná zmena: