logo Infovek Novovek
dejepis > stránky > novovek

Ludevít Štúr
L. Štúr - životopis, prehžad diela, plné znenia vybraných spisov, básne, novinové články, politické prejavy, korešpondencia, dobové dokumenty, 18 osobností štúrovského obdobia, obrazová príloha.
http://www.stur.sk/

Napoleón
Tiež zaujímavá stránka o Napoleonovi (bitky, životopis roky). Využiť sa dá tak ako predchádzajúca stránka.
http://mujweb.cz/www/napoleon/

Napoleón
Stránka o Napoleonovi, veža textu. Využiť na referáty, ZŠ, SŠ
http://www.bonaparte.host.sk/

http://www.bonaparte.host.sk/©  Projekt Infovek
Posledná zmena: