Triedenie článkonožcov
logo infovek
Triedenie článkonožcov
1. Doplň základné znaky článkonožcov

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….


2. Kmeň článkonožce sa delí na 3 triedy:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

3. Modrou farbou podčiarkni pavúkovce, červenou kôrovce a a zelenou hmyz

Zlatoočka obyčajná, krivák obyčajný, koník čiarkovaný, dafnia štíhla, kliešť obyčajný, lienka sedembodková, pásavka zemiaková, kútnik domový, kosec rožkatý, hrobárik obyčajný, vážka ploská, komár útočný, cyklop obyčajný, mucha domová, rak riečny, svrček poľný.

4. Urči rad uvedených druhov hmyzu:

Názov druhu hmyzu

rad

Mucha domová

Mlynárik kapustový

Zlatoočka škvrnitá

Lienka sedembodková

Vážka ploská

Kobylka zelená

Ploštica posteľná

 

5. Uvedené znaky priraď k jednotlivým triedam článkonožcov:

3 páry končatín, žiabre, snovacie bradavice, 2 páry tykadiel, vzdušnice, mimotelové trávenie, pancier z chitínu a uhličitanu vápenatého, hlavohruď, 8 očiek, oči na stopkách, klepietka, chvostová plutvička, hmatadlá, 2 páry krídel, bodavocicavé ústne orgány.

Pavúkovce: …………………………………………………………………………………
Kôrovce: ……………………………………………………………………………………
Hmyz: ………………………………………………………………………………………

Kľúč správnych odpovedí:

1.
článkované telo, článkované končatiny, vonkajšia kostra

2. pavúkovce, kôrovce, hmyz

3. pavúkovce: kliešť obyčajný, kútnik domový, kosec rožkatý

kôrovce: krivák obyčajný, dafnia štíhla, cyklop obyčajný, rak riečny

hmy
z: zlatoočka obyčajná, koník čiarkovaný, lienka sedembodková, pásavka zemiaková, hrobárik obyčajný, vážka ploská, komár útočný, mucha domová, svrček poľný

4.

Druh hmyzu

rad

Mucha domová

Mlynárik kapustový

Zlatoočka škvrnitá

Lienka sedembodková

Vážka ploská

Kobylka zelená

Ploštica posteľná

Dvojkrídlovce

Motýle

Sieťokrídlovce

Chrobáky

Vážky

Rovnokrídlovce

Bzdochy


5. pavúkovce: snovacie bradavice, mimotelové trávenie, 8očiek, klepietka, hmatadlá, hlavohruď

kôrovce: žiabre, 2páry tykadiel, pancier z chitínu a uhličitanu vápenatého, hlavohruď, oči na stopkách, chvostová plutvička,

hmyz:
3páry končatín, vzdušnice, 2páry krídel, bodavocicavé ústne orgány.

paticka
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: