INFOVEK - BIOLÓGIA
logo Infovek
Kmeň: Pŕhlivce (Cnidaria)
 • lúčovito súmerné telo,
 • blastocoel vyplnený bunkami podobnými bunkám v mezoglei hubiek alebo mezenchýmom,
 • diferencovanie pohlavných žliaz,
 • vonkajšie oplodnenie,
 • majú spoločný prijímací aj vyvrhovací otvor,
 • na ramenách sú sústredené pŕhlivé bunky obsahujúce hypnotoxín,
 • majú difúznu nervovú sústavu,
 • životný cyklus prebieha cez prisadnuté štádium – polypa a voľne pohyblivú medúzu,
 • medúzy sú klobúkovitého tvaru, majú zložitú gastrovaskulárnu sústavu a zmyslové orgány na okraji klobúka.
 
Trieda: Polypovce (Hydrozoa)
 
 • tráviacu sústavu tvorí nedelený vak,
 • majú veľkú regeneračnú schopnosť,
 • medúza má okraj klobúka prekrytý plachtičkou – vellum
Rad: Hydrida
 
Druh
Objaviteľ
Výskyt / Poznámka
Chlorohydra viridissima
Chlorohydra viridissima
   
Hydra oligactis
Hydra oligactis
  Nezmar hnedý
Hydra viridis
Hydra viridis
  Nezmar zelený
     
Rad: Leptolida
   
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Obelia geniculata
Obelia geniculata
   
Sertularia argentea
Sertularia argentea
Linnaeus, 1758  
Campanularia johnstoni
Campanularia johnstoni
  medúza
Campanularia johnstoni
     
Rad: Trachylida    
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Craspedacusta sowerbii
Craspedacusta sowerbii
  Medúzka sladkovodná
Physophora hydrostatica
Physophora hydrostatica
   
     
Trieda: Scyphozoa    
     
 • prevažuje štádium medúzy,
 • gonády sú na stenách gastrovaskulárnej sústavy,
 • larva vzniknutá po oplodnení prisadá a mení sa na polypa,
 • z polypa sa strobiláciou oddeľujú medúzky, ktoré dorastú na medúzy.
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Chrysaora fuscescens
Chrysaora fuscescens
   
Cyanea capillata
Cyanea capillata
   
Chrysaora colorata
Chrysaora colorata
   
Aurelia aurita
Aurelia aurita
  Medúza ušatá
Pelagia noctiluca
Pelagia noctiluca
  pobrežie Azorských ostrovov
     
Trieda: Cubozoa    
     
 • prevláda štádium medúzy,
 • štvorhranný tvar klobúka medúzy,
 • zložitá premena polypa na medúzu,
 • žijú v tropických moriach,
 • pre jed obsiahnutý v pŕhlivých bunkách ramien patria k najjedovatejším živočíchom na svete.
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Carybdea alata
Carybdea alata
   
Carukia barnesi
Carukia barnesi
   
Chironex sp.
Chironex sp.
   
Carybdea sivickisi
Carybdea sivickisi
   
Physalia utriculus
Physalia utriculus
   
     
Trieda: Koraly (Anthozoa)    
     
 • bez štádia medúzy,
 • majú vnútornú kostru tvorenú ihlicami v mezoglei a vonkajšiu kostru tvorenú rohovinou alebo uhličitanom vápenatým,
 • rozšírené hlavne v teplých moriach,
 • žijú v kolóniách a tvoria koralové ostrovy – atoly,
 • sasanky majú schopnosť pohybovať sa.
     
Podtrieda: Hexacorallia    
Rad: Alcyonarida    
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Tubipora musica
Tubipora musica
   
     
Rad: Gorgonarida    
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Paragorgia arborea
Paragorgia arborea
   
Corallium rubrum
Corallium rubrum
  Koral červený
     
Rad: Pennatularida    
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Pennatulla phosporea
Pennatulla phosporea
   
     
Podtrieda: Octocorallia    
Rad: Actiniarida - sasanky    
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Actinia aequina
Actinia aequina
  Sasanka konská
     
Rad: Madreporarida - konárniky    
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Madrepora sp.
Madrepora sp.
  tvoria koralové útesy
Fungia fungites
Fungia fungites
  tvoria koralové útesy
     
Rad: Zoantharida    
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Epizoanthus scotinus
Epizoanthus scotinus
   
     
Rad: Antipatarida – čierne koraly    
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Antipathes sp.
Antipathes sp.
  Indický a Tichý oceán
     
Rad: Ceriantharida    
     
Druh Objaviteľ Výskyt / Poznámka
Cerianthus membranaceus
Cerianthus membranaceus
   
Pachycerianthus fimbriatus
Pachycerianthus fimbriatus
  Indický a západný Tichý oceán
 
Hubky – Porifera Pŕhlivce – Cnidaria Rebrovky - Ctenophora


Zdroje použité k spracovaniu tejto tématiky


paticka
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: