Štruktúra bielkovín

Od typu aminokyselín, z ktorých je bielkovina zložená závisí štruktúra aj funkcia bielkoviny. Rozoznávame tieto typy štruktúry bielkovín:

Primárna štruktúra:

primárna štruktúra bielkovín V molekule DNA je zapísaná informácia o poradí aminokyselín v polypeptidovom reťazci (bielkovine).

Poradie aminokyselín v reťazci priamo ovplyvňuje ďalšie vlastnosti bielkoviny- funkciu a usporiadanie v priestore.

Sekundárna štruktúra:
proteínová závitnica

proteínová závitnica

  • ide o priestorové usporiadanie bielkovín
  • polypetpidový reťazec sa môže usporiadať ako:
  1. závitnica - polypeptidový reťazec je usporiadaný ako závitnica
  2. skladaný list - usporiadanie polypeptidového reťazca pripomína poskladaný list papiera.
Terciárna štruktúra:
  • predstavuje zložité priestorové usporiadanie polypeptidového reťazca
  • v rámci reťazca môže dochádzať k vzájomnému pôsobeniu aminokyselín, pričom sa medzi nimi vytvárajú slabé väzby
  • takto sa priestorové usporiadanie molekuly stáva zložitejšie.
terciárna štruktúra bielkovín
Kvartérna štruktúra:
kvartérna štruktúra bielkovín
  • ide o priestorové usporiadanie viacerých polypeptidových reťazcov, ktoré vytvárajú jednu bielkovinu, s charakteristickou funkciou.

 

späť


(c)  ikral@post.sk, 12.04.2003 , zdroje obrázkov