Mitóza

 • zabezpečuje rovnomerné rozdelenie chromozómov do dcérskych buniek
 • prejavuje sa postupnými zmenami v jadre a na chromozómoch
 • podstatou je pozdĺžne štiepenie dvojchromatidových chromozómov na jednochromatidové
 • dcérske bunky budú mať takú istú chromozómovú výbavu, ako mala materská bunka
 • výsledkom sú nové generácie buniek s rovnakou genetickou výbavou, teda s rovnakými vlastnosťami

parný hrniec

OTÁZKA: Aký význam má mitotické delenie pre mnohobunkový organizmus?

V mikroskope sú rozlíšiteľné morfologické zmeny jadra, ktoré možno opísať v štyroch fázach:

 Profáza:

profáza

 • rozrušuje sa jadrová membrána
 • centriola sa rozdelí na dve a s mikrotubulami vytvára deliace vretienko
 • zaniká jadierko
 • chromozómy sa skracujú, stávajú sa rozlíšiteľné - špiralizujú sa

profáza

Metafáza:

metafáza

 • chromozómy sú maximálne špiralizované, sú najlepšie rozlíšiteľné
 • chromozómy sa zoraďujú do centrálnej - ekvatoriálnej roviny
 • nastáva pozdĺžne rozštiepenie chromozómov na dve dcérske chromatídy
 • tieto zostávajú zatiaľ spojené centromérou

metafáza

Anafáza:

anafáza

 • centroméra sa rozdelí na dve, takto sú chromozómy úplne rozštiepené na dve chromatídy
 • každá chromatída sa stáva dcérskym chromozómom
 • dcérske chromozómy skracovaním mikrotubúl deliaceho vretienka sa rozostupujú k protiľahlým pólom bunky

anafáza

Telofáza:

telofáza

 • zaniká deliace vretienko
 • chromozómy sa dešpiralizujú - rozpletajú sa
 • vznikom dcérskych jadier končí karyokinéza - delenie jadra
 • utvára sa nová jadrová membrána
 • syntetizuje sa  jadierko
 • nastáva cytokinéza - rozdelenie cytoplazmy a následne materskej bunky na dve dcérske bunky

telofáza

video

ANIMÁCIE:

Animácia mitózy        Mitóza 3D

Animácia- mitózy       Anim- Movie Player

Mitóza- animácia(2D)  Rýchla animácia

späť


(c)  ikral@post.sk, 12.04.2003 , zdroje obrázkov