logo Infovek

Vybrané slová po M - 2.časť

mýliť sa pomýli, mýlka, omyl Kto to zvonil? To bol oml.
  Nemliš sa? Nie, nemlim.
I toto je iste mlka, určite sa opäť pomlili.
Každý sa občas pomli.
----------------------------------------------------------------------------
výkričníkMilka   Mlka sa učí veľmi dobre.
  Pri písaní nepozná mlku.
----------------------------------------------------------------------------
výkričníkmilá milovať Mlý Eml sa mli, jeho diktát je samá mlka.
   
----------------------------------------------------------------------------
výkričníkEmil   Mlá Mlka už učí Emla.
   
----------------------------------------------------------------------------
myslieť vy + msli Mro mslí na Emla.
pre Už si si premslel vetu?
Poriadne sa zamsli a niečo vymsli!
Na zábavu nemsli! To je nezmsel.
Mlena má dobré mšlienky.
Počítač je užitočný výmsel.
ne
do
za
----------------------------------------------------------------------------
myseľ úmysel, výmysel Nahraď vyznačené slová slovami s podobným významom:
  zmysel, priemysel Tvoje vety nemajú význam.
Bicykle vyrába strojársky závod.
To je nádherný nápad.
Môj zámer bol dobrý.
Vyskúšaj sa

štandardy učebné osnovy prípravy na hodiny odkazy projekty vieme? zahrajme sa napíšte nám
slovenský jazyk 1.stupeň fórum infovekáčik
© Projekt Infovek
Posledná zmena:12.12.2006