logo Infovek

Vybrané slová po M - 1.časť

my = všetci   M cvičíme. A vy? M nie.
my = všetci   M sa nebojíme. Ani m.
----------------------------------------------------------------------------
výkričníkmi = mne   Podaj m ruku! Kúpiš m knihu?
    Nič m nepovedia.
----------------------------------------------------------------------------
výkričníkmisa misôčka, miska Msa sa rozbila. M si kúpime nové msy.
misa   Táto mštička sa mpáči.
----------------------------------------------------------------------------
mykať sa odomykať, zamykať Nemkaj sa! Bránu zamkaj!
zámka pomykať M odomkáme byt. Pomkaj ho, nech nespí!
Zostal stáť pred bránou v pomkove,
nevedel, či ju má odomkať alebo zamkať.
----------------------------------------------------------------------------
výkričníkmihať sa mihalnice V potoku sa mhol pstruh. Nemhaj očami!
ryba oko Príklady vyriešil v okamhu. Mhalnice chránia oči.
Vyskúšaj sa


štandardy učebné osnovy prípravy na hodiny odkazy projekty vieme? zahrajme sa napíšte nám
slovenský jazyk 1.stupeň fórum infovekáčik
© Projekt Infovek
Posledná zmena:12.12.2006