logo Infovek

Môžete sa inšpirovať námetmi iných učiteľov

Hláska T  Upevňovanie čítania spojov s hláskou t T v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.   Mgr. Ľubica Balajová
Hláska B  Upevňovanie čítania spojov s hláskou b B v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska Š  Upevňovanie čítania spojov s hláskou š Š v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska R  Upevňovanie čítania spojov s hláskou r R v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska P  Upevňovanie čítania spojov s hláskou p P v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska K  Upevňovanie čítania spojov s hláskou t T v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska N  Upevňovanie čítania spojov s hláskou t T v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou.  Mgr. Ľubica Balajová
Stromy v prísloviach a porekadlách  ľudové pozorovanie prírody v mnohých prísloviach o stromoch  Mgr. Dagmar Moravčíková
Vplyv hádanky na rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti žiaka  bohato spracované hádanky na rôzne vyučovacie predmety  Mgr. Dagmar Moravčíková
Ako viem čítať - o krtkovi  čítanie s porozumením
Ako viem čítať - veternica hájna  čítanie s porozumením
Rozstrihaný komiks  práca s textom  Lucia Kóšová
Rozprávka  pre nových prváčikov  Gabika Bieliková
Moje mená  Gabika Bieliková

štandardy učebné osnovy [prípravy na hodiny]odkazy projekty vieme? zahrajme sa napíšte nám
čítanie 1.stupeň fórum infovekáčik
© Projekt Infovek
Posledná zmena:27.12.2006