logo Infovek

Kvietky

Ktorý z kvietkov má väčšie číslo? Klikni na správne znamienko: väčší, menší, rovná sa. Odmenou Ti bude moja skladba.

Prajem Ti dobrú zábavu.


Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin

Mgr. Alžbeta Walzelová
štandardy učebné osnovy prípravy na hodiny odkazy projekty vieme? zahrajme sa napíšte nám
matematika 1.stupeň fórum infovekáčik
© Projekt Infovek
Posledná zmena:12.12.2006