logo Infovek

slovenský jazyk>>

Výstupný vzdelávací štandard  s exemplifikačnými úlohami
- > Štandardy
- > Učebné osnovy
Slovné druhy  didaktická rozprávka na precvičenie prvých 7 slovných druhov pre 3. ročník  Veronika Sirgelyová
Obrázkové testy  pre prvákov - o zvieratkách. Obsahujú aj metodické pokyny.  Mgr. Edita Šišková
Podstatné mená ženského rodu  Pracovný list vhodný na opakovanie pre štvrtákov. Pripravený pre tlač.  Mgr. Renáta Matúšková
Opakovanie učiva slovenského jazyka s pomocou IKT  pre 2.ročník - prezentácie, pracovné listy a podrobne rozpracovaná metodika hodiny   Mgr.Balajová Ľuba
Vety a slabiky  pracovný list na vytlačenie (tematické opakovanie)
Slovné druhy. Veľké písmená  pracovný list na vytlačenie (tematické opakovanie)
Čo sme sa naučili zo SJ v 2.triede  pracovný list na vytlačenie
Pomôcka pre vybrané slová  maketa pre výučbu vybraných slov  Mgr.Peter Pallo
Rozprávanie podľa obrázka  sloh v skicári  Janka Fáberová
Ľudová slovesnosť a rozprávky  práca s edukačným CD  Mgr.Tatiana Tesárová
Písanie vlastných podstatných mien  hodina pri počítači  Mgr.Adriana Butkovská
Spoznávame slovnú zásobu  hodina pri počítači  Mgr.Adriana Butkovská
Zvuková stránka jazyka a pravopis  pracovný list-opakovanie  Slávka Bujnáková
- > Prípravy na hodiny
Pracovné listy zo slovenského jazyka  množstvo pracovných listov pre prvákov, ktoré vytvorili učitelia na ZŠ na Ulici mieru, Bytča. Samohlásky, spoluhlásky, slabiky a mnoho iného.
Materiály na vyučovanie slovenčiny  pre druhákov. Pracovné listy, didaktické hry, ale aj postupy na vyvodenie učiva. Nájdete ich na stránkach učiteľov ZŠ na Ulici mieru, Bytča.
Básničky a motivačné rozprávky  hádanky, vyčítanky a množstvo iných zaujímavých materiálov - osobná stránka Mgr.Ľubice Gaálovej
Slovná zásoba, O tvorcoch kníh a iné...  prepracované prípravy pre všetky ročníky zo ZŠ v Lieskovci
Predpony  pre 4.ročník
- > Odkazy
Indiáni  nápady na projektové vyučovanie pre prváčikov
- > Projekty
Vybrané slová po P  precvičte si vybrané slová o skontrolujte svoje odpovede - osobná stránka Mgr.J.Lackovej  Mgr.J.Lacková
Slová s ä  precvičte si slová s "ä" a skontrolujte si správne odpovede - osobná stránka Mgr.J.Lackovej  Mgr.J.Lacková
Interaktívne testy zo SJ  množstvo testov na osobnej stránke Mgr.J.Lackovej  Mgr.J.Lacková
Hravá slovenčina  doplň správne písmenka do diktátu a počítač ti povie, ako dobre vieš pravopis!
Vybrané slová  pochytaj padajúce slová
Vybrané slová po M - 1.časť  pracovný list  Mgr. Zora Dóczyová, Mgr. Alena Sklenáriková
Vybrané slová po M - 2.časť  pracovný list  Mgr. Zora Dóczyová, Mgr. Alena Sklenáriková
Vybrané slová po M - 3.časť  pracovný list  Mgr. Zora Dóczyová, Mgr. Alena Sklenáriková
Vybrané slová po S - 1.časť  pracovný list  Mgr. Zora Dóczyová, Mgr. Alena Sklenáriková
Vybrané slová po S - 2.časť  pracovný list  Mgr. Zora Dóczyová, Mgr. Alena Sklenáriková
Vybrané slová po S - 3.časť  pracovný list  Mgr. Zora Dóczyová, Mgr. Alena Sklenáriková
- > Vieme?
Uprac samohlásky  Uprac samohlásky do škatuľky.  Mgr. Mária Šebíková
Imagine plugin
Uprac hlásky do škatuľky  Roztrieď písmenká na samohlásky a spoluhlásky.  Mgr. Jana Gilová
Imagine plugin
Uprac dlhé hlásky  Vyber spomedzi hlások dlhé hlásky a uprac ich do škatuľky.  Daniela Beňová
Imagine plugin
Nájdi si kamaráta  v písmenkovej omaľovánke  infovekáčik
Hľadanie písmenkového brata  v zimnej omaľovánke  infovekáčik
Hlásky  keď pršia písmenká  infovekáčik
Hráme sa so slovenčinou  abeceda a rody podstatných mien  K. Minarovičová
treba Comenius Logo
- > Zahrajme sa

matematika>>

Návrh integrácie IKT a výučbových programov do matematiky na prvom stupni  podrobne rozpracované tematické plány vyučovania matematiky s využitím IKT a výučbového softvéru...množstvo liniek a dobrá metodika
- > Učebné osnovy
Ako počíta Kýblik?  Interaktívna prezentácia sčitovania cez desiatku spolu s možnosťou vyskúšať sa. Obsahuje aj ukážkový excelovský zošit na riešenie slovnej úlohy zo sveta trpaslíkov.  Mgr. Ľubica Ivanovská
Odčítanie pre prváčikov  pestrofarebná prezentácia na trénovanie odčítania do 10  Mgr. Ľubica Ivanovská
Sčítanie pre prváčikov  pestrofarebná prezentácia na trénovanie sčítania do 10  Mgr. Ľubica Ivanovská
Tabuľka násobilky a delilky  možno deťom pomôže aj malá tabuľka násobilky a delilky - existujú mnohoraké spôsoby použitia na hodine matematiky  Mgr. Miroslav Polonec
Poskladajte si príklady  program na tvorbu pracovných listov pre prvákov bežiaci priamo na stránke.  Janka Ondrišková
Pracovný list na opakovanie (1)  pracovný list pre 3.ročník pripravený pre tlač (sčítanie, porovnávanie a násobenie)  Mgr. Dagmar Moravčíková
Pracovný list na opakovanie (2)  pracovný list pre 3.ročník pripravený pre tlač (sčítanie, porovnávanie a násobenie)  Mgr. Dagmar Moravčíková
Vyskúšaj sa  Prezentácia na opakovanie učiva druhého ročníka. Žiak sa riadi sám inštrukciami na obrazovke, počíta spamäti, upevňuje si učivo. Môže pracovaťť sám pri obrazovke alebo sleduje premietanú prezentáciu na plátne či stene.  Mgr. Balajová Ľuba
Riešenie slovných úloh na PC  s využitím softvéru na tvorbu prezentácií  Janka Fáberová
Malé hlavolamy  precvičovania sčítania pre prvákov od deviatačok   Marta Kohútová
Puzzle...pomôcka pre učiteľa  precvičenie sčítania s možnosťou rozšírenia knižnice obrázkov  Janka Ondrišková
Zašifrované číslice  jednoduchý program na tvorbu pracovného listu  Janka Ondrišková
Sčítanie a odčítanie  pospájanie čísel odkryje obrázok  Janka Ondrišková
Diagram - úloha pre šikovných  hodina pri počítači  Janka Fáberová
Číselný rad do 10  kreslením k opakovaniu  Janka Fáberová
Maľovaná aritmetika  pracovný list pre tretiakov  Marek Nagy
Čísla do 10000, zápis čísel  pracovný list pre štvrtákov  Slávka Bujnáková
Čísla 1 a 2  motivačná rozprávka pre nových prváčikov  Gabika Bieliková
- > Prípravy na hodiny
Programy na precvičenie násobilky  na stránkach Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici
Kočičí násobilka  Precvičenie malej násobilky s hravými mačiatkami - vhodné pre tlač
Násobilka a ľraloci  popis spoločenskej hry z knižky Škola hrou
Matematické nápady  Matematické pexeso, Skákačky, Váženia ... a ďalšie odkazy na matematické stránky nájdete na stránke Mgr. Heleny Wilkovej
Zbierky úloh pre 1. stupeň  z matematiky, ale aj slovenčiny či prvouky...posúďte kvalitu a podeľte sa o svoj názor.
Vypusti balónik s násobkom...  jednoduchá hra na precvičenie násobilky priamo na stránke. Odporúča ZŠ na Ulici mieru, Bytča!
Pracovné listy z matematiky  množstvo pracovných listov pre prvákov, ktoré vytvorili učitelia na ZŠ na Ulici mieru, Bytča.
2 + 2 Math for Kids  program na rozvíjanie základných matematických zručností dieťaťa. Zaujímavé úlohy, pútavá hudba a atraktívne prostredie pre vyučovanie prváčikov. Odporúča ZŠ Lieskovec!
Orientácia v priestore, geometria a iné...  prepracované prípravy pre všetky ročníky zo ZŠ v Lieskovci
- > Odkazy
Indiáni  nápady na projektové vyučovanie pre prváčikov, množstvo aktivít a pracovné zošity
- > Projekty
Počítam do 15  omaľovánka - infovekáčik
Nájdi polovicu z čísla  omaľovánka - infovekáčik
Počítanie pre prváčikov  omaľovánka - infovekáčik
- > Vieme?
Koho žaba doskáče skôr do cieľa?  hra pre dvoch prvákov pri jednom počítači - kto vie lepšie počítať do 20?  Ing. Katarína Jurkovičová
treba Imagine plugin
Gombíky na tričku  Nájdi všetky gombíky, ktoré patria na tričko.  Mgr. Alžbeta Walzelová
Imagine plugin
Kvietky  príťažlivý program na precvičenie číselného radu od 0 po 20 - pre prváčikov  Mgr. Alžbeta Walzelová
Imagine plugin
Dodo zbiera kokosy  chytajte s domorodcom Dodom kokosy, ktoré sú násobkami čísel 2,3,4 alebo 5  Daniela Beňová
Imagine plugin
Hra 15  známa hra tentokrát s číslami - usporiadaj čísla od 1 do 15  Janka Ondrišková
Imagine plugin
Žabky(2)  sčítaj čísla na tričkách žabiek - sčitovanie do 10  Janka Ondrišková
Imagine plugin
Žabky  Spočítaj čísla na tričkách všetkých troch žabiek - sčitovanie do 20  Janka Ondrišková
Imagine plugin
Pomiešané rukavičky  vymaľovaním rovnakých rukavičiek precvičenie sčítania do 100  Janka Ondrišková
je potrebný Imagine plugin
Váhy  sčitovanie čísel do 20  Janka Pošteková
potrebná inštalácia Imagine
Hexagon  logická stolová hra  Michal Dorovský
Ježkova záh(r)ada  násobilka a porovnávanie čísel  Janka Ondrišková
treba Comenius Logo
Počítame s klaunom  sčitovanie a odčitovanie 2. a 3. ročník  Tünde Berta
treba Comenius Logo
Matematika pre 1.ročník ZŠ  určovanie počtu  Adriana Lörincová
treba Comenius Logo
- > Zahrajme sa

čítanie>>

Hláska T  Upevňovanie čítania spojov s hláskou t T v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.   Mgr. Ľubica Balajová
Hláska B  Upevňovanie čítania spojov s hláskou b B v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska Š  Upevňovanie čítania spojov s hláskou š Š v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska R  Upevňovanie čítania spojov s hláskou r R v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska P  Upevňovanie čítania spojov s hláskou p P v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou. Pre prváčikov.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska K  Upevňovanie čítania spojov s hláskou t T v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou.  Mgr. Ľubica Balajová
Hláska N  Upevňovanie čítania spojov s hláskou t T v slabikách, slovách a vetách. Prezentácia vhodná na prácu s interaktívnou tabuľou.  Mgr. Ľubica Balajová
Stromy v prísloviach a porekadlách  ľudové pozorovanie prírody v mnohých prísloviach o stromoch  Mgr. Dagmar Moravčíková
Vplyv hádanky na rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti žiaka  bohato spracované hádanky na rôzne vyučovacie predmety  Mgr. Dagmar Moravčíková
Ako viem čítať - o krtkovi  čítanie s porozumením
Ako viem čítať - veternica hájna  čítanie s porozumením
Rozstrihaný komiks  práca s textom  Lucia Kóšová
Rozprávka  pre nových prváčikov  Gabika Bieliková
Moje mená  Gabika Bieliková
- > Prípravy na hodiny
Zvieratká ako ľudia?  v čarovnom lese uhádni vlastnosti zvieratok - infovekáčik
Vianočný vinš  vlož obrázky medzi slová a vytvor vianočný vinš - infovekáčik
- > Odkazy
Multimediálna čítanka 2007  Čo prinesie tretie kolo vytvárania multimediálnej čítanky? Zvýšenie záujmu detí o čítanie a tvorivé písanie príbehov ... a môže im byť pomocníkom aj počítač.
Multimediálna čítanka 2006  zapojte sa do druhého kola vytvárania novej Multimediálnej čítanky!
Multimediálna čítanka 2005  pomôž vytvori� hovoriacu čítanku!
- > Projekty
Rozprávková hádanka  uhádnete, z ktorých rozprávok pochádzajú tieto úryvky?  Mgr.Dagmar Moravčíková
- > Vieme?

prvouka>>

Na stavbe alebo ako rastie dom  pestrá obrázková prezentácia pre 2. ročník  Mgr.Zuzana Debnárová
Obec. Kalendár  previerka
Listnaté stromy  kvety gaštana, lipy a javora - prezentácia  Mgr.A.Bajová
Jarné kvety, ovocie a zelenina  množstvo pripravených aktivít na zaujímavé hodiny prvouky - osobná stránka Mgr.J.Lackovej  Mgr.J.Lacková
Domáce zvieratá  tajnička na opakovanie  Janka Fáberová
Tvorivé cvičenia  pohybové cvičenia na spestrenie prvouky  Zuzana Pastiriková
- > Prípravy na hodiny
Nápady na prvouku  Postreh, Moja tajná záhrada, Félix a lietajúci stroj...a veľa ďalších odkazov na prvouku nájdete na stránkach Mgr. Heleny Wilkovej
Určovanie hodín  priamo na stránke. Odporúča ZŠ na Ulici mieru, Bytča!
- > Odkazy
- > Projekty
Ovocie  pexeso - infovekáčik
- > Vieme?
Strom a rieka  Ktoré zvieratko patrí na strom a ktoré do vody? Vytvor si živý obraz!   Eleónora Krčméryová
Imagine plugin
Ovocie a zelenina  Poznáš rozdiel medzi ovocím a zeleninou? Vytvor si zeleninový a ovocný tanier...poskladaj puzzle tvojho obľúbeného ovocia - pohraj sa.  Oľga Slobodová
Imagine plugin
Stromy  poznáš stromy?  infovekáčik
Omaľovánka  vytvor si vlastný obrázok  infovekáčik
Šarkan  usporiadaj šarkanove mašličky  infovekáčik
- > Zahrajme sa

prírodoveda>>

Prehľad učiva prírodovedy  pútavo spracovaná prezentácia k obsahu učiva v 3.ročníku
- > Štandardy
Časovo-tematický plán  pre 4.ročník
- > Učebné osnovy
Neživá príroda  Pracovný list pre tretiakov. Priraďte vlastnosti k pojmom. Pripraavený pre tlač.  Mgr. Renáta Matúšková
Živočíchy  Pracovný list pripravený pre tlač. Vhodný pre tretiakov.  Mgr. Renáta Matúšková
Deň ochrany prírody  poznáte svet živej a neživej prírody? Materiál vhodný na súťaživý deň ochrany prírody. Kvízové otázky, obrázky a informácie.  Mgr. Miroslav Polonec, ZŠ Žabokreky
Čas meriame hodinkami  obrázková pomôcka na vyučovanie tretiakov  Mgr. Dagmar Moravčíková
Teplotu meriame teplomerom  obrázková pomôcka na vyučovanie tretiakov  Mgr. Dagmar Moravčíková
Silu meriame silomerom  obrázková pomôcka na vyučovanie tretiakov  Mgr. Dagmar Moravčíková
Hmotnosť meriame váhami  obrázková pomôcka na vyučovanie tretiakov  Mgr. Dagmar Moravčíková
Živočíchy  prezentácia k učivu 3.ročníka - mláďatká, mäsožravce, všežravce...s množstvom obrázkov  Mgr.Dagmar Moravčíková
Rastliny  vytlačte si otázky na opakovanie pre tretiačikov  Mgr.Renáta Matúšková
Zem, Slnko a hviezdy vo vesmíre  poznámky k téme, ktoré si deti môžu dopĺňať pri výklade nového učiva - 4.ročník  Mgr. Renáta Matúšková
Človek  viete, kde je slimák, lopatka či ohryzok? Pútavá prezentácia o človeku, častiach ľudského tela  Nadežda Štubňová
Vnútorné ústroje ľudského tela  zaujímavá prezentácia k tematickému celku Človek - 3.ročník
Vesmír nie vzdialený  pútavá prezentácia k téme Planéty slnečnej sústavy, Slnko, erupcie, zatmenie Slnka - 4.ročník   Eva Svobodová
Podmienky života na Zemi  poznámky k téme, ktoré si deti môžu dopĺňať pri výklade nového učiva - 4.ročník  Mgr. Renáta Matúšková
Zem a jej družice  pútavá prezentácia plná obrázkov, poznámky a otázky pre štvrtákov   Mgr.Ján Mašlej
Triedenie rastlín a živočíchov  prezentácia obsahujúca učivo na 5 vyučovacích hodín 4.ročníka  Mgr. Dagmar Moravčíková
- > Prípravy na hodiny
Slony  Ideme do prírody - infovekáčik
Sovy  Ideme do prírody - infovekáčik
Ktoré zviera je najzaujímavejšie  Ideme do prírody - iinfovekáčik
O lese  Ideme do prírody - infovekáčik
Chameleóny a papagáje  Ideme do prírody - infovekáčik
Medvede  Ideme do prírody - infovekáčik
Tučniaky  Ideme do prírody - infovekáčik
Zelené aj v zime  Ideme do prírody - infovekáčik
Tropický dažďový prales  Ideme do prírody - infovekáčik
Ako sa dokážu rastliny brániť?  Ideme do prírody - infovekáčik
Opice a ľudoopice  Ideme do prírody - infovekáčik
Kto žije na dvore  Ideme do prírody - infovekáčik
Motýle  Ideme do prírody - infovekáčik
Načo využívajú zvieratá sfarbenie?  Ideme do prírody - infovekáčik
Ako sa rozmnožujú živočíchy?  Ideme do prírody - infovekáčik
Potosovec zlatý, alebo tiež Ťahavý jano  Ideme do prírody - infovekáčik
Chameleóny a papagáje  infovekáčik
Motýle  infovekáčik
Mačka, Chrúst, Stavovce a iné...  prepracované prípravy na rôzne témy zo ZŠ v Lieskovci
Tajničky a testy  pre 3. a 4. ročník
Človeče, nehnevaj sa...  obľúbená hra s otázkami o lesných zvieratkách
Ako prečkajú zvieratá zimu?  rubrika Ideme do prírody - infovekáčik
Kamzík vrchovský  rubrika Ideme do prírody - infovekáčik
Mačka domáca  pútavý test
- > Odkazy
- > Projekty
Vesmír  hádanky o planétach - infovekáčik
Vesmír  hra človeče s otázkami o vesmíre - infovekáčik
O prírode  hra človeče s otázkami o prírode - infovekáčik
- > Vieme?

vlastiveda>>

Časovo-tematický plán  pre 3.ročník
Časovo-tematický plán  pre 4.ročník
Osnovy pre 4.ročník  vyučovania vlastivedy
- > Učebné osnovy
Najznámejšie slovenské jaskyne  obsahovo bohatý prehľad najznámejších slovenských jaskýň. Určený pre výučbu v 4.ročníku.  PaedDr. Jaroslava Juráňová
Človek a príroda  pútavá prezentácia pre tretiakov. Chránené parky, územia, útvary, ale aj slovenské hrady.  PaedDr. Jaroslava Juráňová
Od Záhoria až po Kysuce  vytlačte si otázky na opakovanie pre Vašich žiačikov  Mgr. Renáta Matúšková
Slovensko, naša vlasť  poznámky k téme, ktoré si deti môžu dopĺňať pri výklade nového učiva - 4.ročník  Mgr. Renáta Matúšková
Veľká Morava  pútavá prezentácia k výkladu učiva  Mgr.Renáta Matúšková
Lesy a lúky plné života  dve prezentácie učiva 4.ročníka - jedna plná obrázkov a fotografií, druhá formou poznámok na tabuľu  Mgr. Dagmar Moravčíková
Petržalka - naša obec  výklad o Petržalke formou prezentácie (Powerpoint)  Mária Selčániová
Slepá mapa  hravé spoznávanie mapy  Marianna Sujová
Zemepisný test  pre štvrtákov
- > Prípravy na hodiny
Trnava-slovenský Rím  infovekáčik - rubrika Mestá
Nitra, mesto pod Zoborom  infovekáčik - rubrika Mestá
Bratislava  prečítaj si - rubrika Mestá - infovekáčik
Tatry  prečítaj si - rubrika Mestá - infovekáčik
Prešov  rubrika Mestá - infovekáčik
Hrady a zámky a iné  prepracované prípravy na rôzne témy zo ZŠ v Lieskovci
Kraje na Slovensku  poskladaj mapu Slovenska z farebných krajov - infovekáčik
Východné Slovensko  zaujímavosti a hry o východe Slovenska v rubrike Mestá - infovekáčik
Gabčíkovo  infovekáčik - rubrika Mestá
- > Odkazy
Moje vysnívané bývanie  pre tretiakov
Pravek  pre štvrtákov
- > Projekty
Otázky všakovaké  kvíz na voľnú chvíľu
- > Vieme?
Slnečná sústava  Rozhýb planétky slnečnej sústavy.  Ing. Oľga Bohunická
potrebná inštalácia Imagine
- > Zahrajme sa

hudobná výchova>>

- > Učebné osnovy
- > Prípravy na hodiny
Nápady na hudobnú výchovu  Bubny, mixovanie hudby a ďalšie odkazy na hudobnú tvorbu nájdete na stránke Mgr. Heleny Wilkovej
Semafór  pesnička - infovekáčik
Poskladaj si melódiu  Zaspievajme si - infovekáčik
Zopakuj melódiu žabiek v rýbničku  Zaspievajme si - infovekáčik
Listové tajomstvo  pesnička - infovekáčik
Na dvore býva sliepočka naša  pesnička - infovekáčik
Vločka  pesnička - infovekáčik
Tichá noc  pesnička - infovekáčik
Zahraj na cencúle  poskladaj si melódiu alebo zopakuj melódiu na cencúľoch - Zaspievaj si - infovekáčik
Pec nám spadla  pesnička - infovekáčik
Trpaslíci v makovici  pesnička - infovekáčik
Poznáš xylofón?  pohraj sa s melódiami - Zaspievajme si - infovekáčik
V hlbokej doline  pesnička - infovekáčik
Poskladaj si melódiu na cencúĺoch  Zaspievajme si - infovekáčik
Zvončeky  pesnička - infovekáčik
Maľovánky jesene  pesnička - infovekáčik
Češem si hlavičku, Ľudové piesne  prípravy zo ZŠ v Lieskovci
Zvonivé cencúle  poskladaj si vlastnú melódiu - infovekáčik
Kopala studienku  pesnička - infovekáčik
Fašiangy, Turíce...  pesnička - infovekáčik
Tam rástla krásna jedlička  pesnička - infovekáčik
Svietia farby jesene  pesnička - infovekáčik
Cestovateľka Halleyho kométa  pesnička-infovekáčik
Gúľalo sa, gúľalo  pesnička - infovekáčik
Sedemdesiat sukien mala  pesnička - infovekáčik
Urobím si snehuliaka  pesnička - infovekáčik
Spievanky, spievanky  pesnička - infovekáčik
Maličká som  pesnička - infovekáčik
Radujme sa, jar je tu  pesnička - infovekáčik
Bude zima, bude mráz  pesnička - infovekáčik
- > Odkazy
Zahraj sa s notami  Pohraj sa s tónmi a melódiou.  Mgr. Mária Stankovičová
Imagine plugin
Klavír  hra na rôznych hudobných nástrojoch  Igor Poláčik
treba Comenius Logo
- > Zahrajme sa

výtvarná výchova>>

- > Učebné osnovy
Jarná krajinka  Práca s netradičnými materiálmi pre prváčikov.   Anna Melicherčíková
Zimná krajina  Práca s netradičnými materiálmi pre prváčikov.  Anna Melicherčíková
V kráľovstve včeličiek  podrobne spracovaný námet na projektové vyučovanie na Deň zeme  Mgr. Balajová Ľuba
V ríši vtákov  podrobne spracovaný námet na projektové vyučovanie na na Deň zeme  Mgr. Balajová Ľuba
V sieti Zlatej rybky  podrobne spracovaný námet na projektové vyučovanie na na Deň zeme  Mgr. Balajová Ľuba
10 výtvarných nápadov  farebná škála, rozžehlené voskovky, uhlík, pravítková kresba a ďalšie originálne nápady - osobná stránka Mgr.J.Lackovej  Mgr.J.Lacková
Modráčik vo vesmíre  kreslenie v Skicári  Janka Fáberová
- > Prípravy na hodiny
Výtvarné nápady  Zábava so slnkom, Art Expres, Veµkonočné motívy... a veľa ďalších odkazov na výtvarné šantenie nájdete na stránkach Mgr. Heleny Wilkovej
Drawing for Children  Kreslenie pre najmenších s množstvom pečiatok - zvieratá, vesmír, križovatky... Odporúča ZŠ Lieskovec!
Odlievanie zo sadry  Urob si sám - infovekáčik
Váza a keramika z papiera  urob si sám - infovekáčik
Veľkonočné kraslice  urob si sám - infovekáčik
Urob si prstovú princeznú a princa z papiera  urob si sám - infovekáčik
Na skle maľované  urob si sám - infovekáčik
Vykladaný - vysypávaný obrázok  urob si sám - infovekáčik
Miešanie farieb  urob si sám - infovekáčik
Rozprávková postava, Jedným ťahom  prepracované prípravy na rôzne témy zo ZŠ v Lieskovci
Fašiangová maska  Urob si sám..masku zo sadry - infovekáčik
Vianočný stromček  omaľovánka - infovekáčik
- > Odkazy
Sám si niečo vytvorím  rozmanité nápady na voľné chvíle
- > Zahrajme sa

telesná výchova>>

- > Štandardy
- > Učebné osnovy
  obsahuje množstvo námetov na hry v prírode či na telesnú výchovu
- > Odkazy

pracovné vyučovanie>>

- > Učebné osnovy
Smotanová torta  urob si sám - infovekáčik
Parník  origami - urob si sám - infovekáčik
Ako si pripraviť šípky na čaj?  urob si sám - infovekáčik
Textilné vrecúško do školy  urob si sám - infovekáčik
Liečivý bylinkový čaj z podbeľu liečivého  urob si sám - infovekáčik
Zdobený medovník  Urob si sám...infovekáčik
Kašírovanie  Urob si sám...infovekáčik
Veľkonočný zajačik  Urob si sám - infovekáčik
Papierový tulipán  Urob si sám - infovekáčik
Papierová čiapka  Urob si sám - infovekáčik
Batikované tričko  Urob si sám - infovekáčik
Lodička  Urob si sám - infovekáčik
Skákajúca žabka  Urob si sám - infovekáčik
Papierová tkaná trikolóra  Urob si sám - infovekáčik
Vrtuľka a veterný mlyn  Urob si sám - infovekáčik
Plechové slniečka  Urob si sám - infovekáčik
Vitamínová bomba  Urob si sám...ovocnú maškrtu - infovekáčik
- > Odkazy

práca s PC>>

- > Učebné osnovy
Môj komix. Námety na kreslenie (2)  námet na záverečný projekt - kreslenie s využitím rôznych prvkov grafického editora   Janka Ondrišková
Baltík a teleport  motivačné úlohy na používanie súradníc  Alenka Rebrová
Kalendár mojej triedy  tvorba kalendára v podobe projektového vyučovania  Janka Ondrišková
Bludisko farebných zvieratiek  malá hra pre prvé hodiny s Imagine  Janka Ondrišková
Rozličné kolesá  tvorivé maľovanie v Skicári  Janka Fáberová
Hra na detektíva  kopírovanie a presúvanie časti obrázka  Janka Fáberová
Logopis, detský časopis  námet na koncoročný projekt  Janka Ondrišková
Morský svet  gradovaný projekt pre začiatočníkov v Baltíkovi  Janka Ondrišková
Baltík a obrázkový hlavolam  maľovanie s využitím zložitého cyklu  Janka Ondrišková
Otáčanie Baltíka kade-tade  Baltík - pohyb a otáčanie, čarovanie predmetov   Janka Ondrišková
Baltík a nastavenie rýchlosti  dve úlohy na pochopenie a precvičenie rýchlosti Baltíka  Janka Ondrišková
Rozbitá krajinka  čarovanie s Baltíkom  Janka Ondrišková
Baltík a tajomné stretnutie v Opičom údolí  súťaživé opakovanie režimu Programovať > začiatočník  Janka Ondrišková
Nápady na kreslenie  niekoľko farbičkových námetov  Janka Ondrišková
- > Prípravy na hodiny
Bublina - zábava na voľné chvíle  hry, omaľovánky, súťaže na voľné chvíle
GCompris - Už rozumiem...  obrovský balík graficky príťažlivých malých výučbových hier - využitie na matematike, informatike, prvouke, prírodovede, vlastivede...presvedčite sa s deťmi
Skicár, Internet a iné  prepracované prípravy na rôzne témy zo ZŠ v Lieskovci
- > Odkazy
Počítač, buď nám kamarát!  využitie IKT na 1.stupni spojené do projektu
- > Projekty
Ako rozhýbať svoj obrázok(3)  Nakresli film o neposednom chrobákovi Truhlíkovi!   Janka Ondrišková
Ako rozhýbať svoj obrázok(2)  Staň sa prírodovedcom a nakresli film O strome  Janka Ondrišková
Ako rozhýbať svoj obrázok(1)  Nakresli si vlastný film s farebnou korytnačkou!  Janka Ondrišková
- > Vieme?
Poznáš už hodinky?  nastav správny čas na našich hodinkách. Zavolaj si mamu alebo pani učiteľku, nech Ti poradí.  Mgr.Silvia Bodláková
Imagine plugin
- > Zahrajme sa

etická výchova>>

Rozprávky rozprávacej varešky  šestoro rozprávok o tolerancii, postojoch aj komunikácii a vzťahu k prírode  deti z Trenčianskych Stankovian a Mgr.Ľuba Balajová
7 aktivít k otvorenej komunikácii  hry rozvíjajúce empatiu a komunikáciu  Jana Fugová
- > Prípravy na hodiny
Kráľovstvo počítačov  na stránke Mgr. M. Chalachánovej nájdete množstvo dobrých rád, ako učiť s podporou IKT. Prelistujte si aj pracovný zošit z informatiky pre 1.stupeň
- > Odkazy
© Projekt Infovek
Posledná zmena:27.12.2006