logo Infovek
 
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
1. hodina Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk
a literatúra
Dejepis
Dejepis
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk
Nemecký jazyk
2. hodina Španielsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Matematika
Informatika
Informatika
Fyzika
Fyzika
3. hodina Chémia
Chémia
Biológia
Biológia
Geografia
Geografia
Telesná výchova
Telesná výchova
Hudobná výchova
Hudobná výchova
4. hodina Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Technická výchova
Technická výchova

Estetická výchova
výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
environmentálna výchova
Environmentálna výchova
5. hodina 1. stupeň
1. stupeň
Etická výchova
Etická výchova
Geológia
Geológia
Náboženská výchova
Náboženská výchova
Náuka o spoločnosti
Náuka o spoločnosti
6. hodina Špeciálne školy
Špeciálne školy

Výchovné poradenstvo
Maďarský jazyk
Maďarský jazyk

Prevencia drogových závislostí

Odborné predmety
 
V prípade, že máte nejaké materiály využiteľné na vyučovaní a chceli by ste ich zverejniť na našich stránkach, alebo máte rôzne námety, píšte na adresu predmety(at)infovek.sk.

 

 k predmetom | projekty | vaše ohlasy | diskusné skupiny | oznamy | linky | o nás | kancelária | INFOVEK.SK

paticka
© 1999-2009 Projekt INFOVEK