logo Infovek
----------------------------------------------------------------------------

Archív konferencií

INFOVEK 2004 (Trenčín, 3.-6. november 2004)

INFOVEK 2003 (Spišská Nová Ves, 5.-8. november 2003)

INFOVEK 2002 (Modra - Harmónia, 9.-12. október 2002)

INFOVEK 2001 (Stará Turá, 17.-20. október 2001)

INFOVEK 2000 (Račkova dolina, 26.-28. október 2000)

----------------------------------------------------------------------------
© Projekt INFOVEK