logo Infoveklogo ST
----------------------------------------------------------------------------

2. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA

INFOVEK 2001

STARÁ TURÁ, 17. - 20. OKTÓBRA 2001

KONFERENCIA SA KONALA POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŠKOLSTVA SR PÁNA MILANA FTÁČNIKA

 

HLAVNÝ SPONZOR PODUJATIA:

  • SLOVENSKÉ TELEKOMUNIKÁCIE, a.s.

 

Katarína Mandíková, Pavel Bahník
riaditeľka konferencie Katarína Mandíková
a predseda organizačného výboru
v Starej Turej Pavel Bahník

Konferencia bola miestom pre diskusie, výmenu skúseností a prezentáciu aktivít v oblasti informatizácie základných, stredných a vysokých škôl.
Cieľom konferencie bolo šíriť osvetu vo využívaní moderných digitálnych technológií vo výučbe, v príprave učiteľov a vo voľnom čase. Chceme posilniť komunitu pedagógov a ďalších odborníkov, ktorí zavádzajú moderné technológie do vzdelávania. Konferencia pokračuje v pravidelnom každoročnom stretávaní tých, ktorí hodlajú aj prostredníctvom digitálnych technológií premeniť tradičnú školu na tvorivú školu tretieho tisícročia.

nástenka SOUTÉMY KONFERENCIE INFOVEK 2001:

  • Digitálne technológie a medzipredmetové aktivity
  • Národné a medzinárodné projekty
  • eLearning - nové formy učenia a učenia sa
  • Príprava učiteľov
  • Digitálne Slovensko - škola, nové technológie a región
  • Sieťový akademický program Cisco
  • a všetky ďalšie, ktoré pomôžu pri naplnení cieľa konferencie


Konferenčný poplatok pre všetkých účastníkov bol 500 Sk

Poplatok za ubytovanie a stravu hradil usporiadateľ

 

Usporiadatelia a odborní garanti | Miesto konania | Program | Ceny | Sponzori | Zborník | Archív konferencií


paticka
© 1999-2002 Asociácia Projektu Infovek