logo Telenor logo Infovek
----------------------------------------------------------------------------

1. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA

INFOVEK 2000

RAČKOVA DOLINA, 26. - 28. OKTÓBER 2000

KONFERENCIA SA KONALA POD OSOBNOU ZÁŠTITOU MINISTRA ŠKOLSTVA SR PÁNA MILANA FTÁČNIKA

Nosnou témou konferencie bola prezentácia aktivít a projektov spojených s využívaním informačných a komunikačných technológií na slovenských školách a výmena skúseností z implementácie a prevádzkovania Projektu Infovek Slovensko na školách zapojených do pilotnej etapy.

Jej cieľom bolo:
  • podporiť osvetu využívania Internetu vo výučbe i voľnom čase,
  • vytvoriť komunitu, ktorá sa angažuje v zavádzaní nových informačných a komunikačných technológií (IKT) do vzdelávania.
Konferencia INFOVEK 2000 otvorila pravidelné každoročné stretávanie tých, ktorí hodlajú aj prostredníctvom moderných IKT premeniť tradičnú školu na tvorivú školu tretieho tisícročia.

KONFERENCIU ORGANIZOVALI:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ASOCIÁCIA PROJEKTU INFOVEK
ODDELENIE PROJEKTU INFOVEK, ÚIPŠ
KATEDRA VYUČOVANIA INFORMATIKY MFF UK
KATEDRA DIDAKTIKY PRÍRODNÝCH VIED, PSYCHOLÓGIE A PEDAGOGIKY PRIF UK

HLAVNÝ SPONZOR PODUJATIA:
  • FIRMA TELENOR SLOVAKIA S.R.O.


Usporiadatelia | Miesto konania | Program | Zborník | Závery konferencie | Sponzori | Archív konferencií


paticka
© 1999-2000 Asociácia Projektu Infovek
Posledná zmena: