Stránka projektu Infovek (spolu so všetkými podstránkami okrem Infovekáčika) končí svoju prevádzku ku 30.6.2016.

Infovekáčik je zatiaľ dostupný na adrese infovekacik.sk.

Asociácia projektu Infovek

domov PredmetyProjektyDiskusieO projekteInfovekáčikImagineArchív vlajka EN
 
Novinky
Asociácia projektu Infovek

Asociácia projektu Infovek
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina
842 48 Bratislava 4

IČO: 31795064
DIČ: 0031795064
bankové spojenie: 2623530293/1100 (Tatrabanka, a.s., Bratislava)
e-mail: api@infovek.sk
registrácia: 15.1.1999 na MV SR, VVS/1-900/90-14832

Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., prezident
e-mail: brestenska@infovek.sk
Ing. Katarína Kalašová, viceprezident
e-mail: kalasova@infovek.sk
© 2009-2014, Asociácia projektu Infovek NAJ.sk